Hoppa till innehåll

Reparation

Vid reparation av varor är det också fråga om lönbearbetning, men då tillverkar man inga nya varor utan reparerar eller renoverar varor som vanligtvis redan varit i bruk. Reparationen har som syfte att återställa varan i dess ursprungliga skick. Vid reparation ändras varukoden vanligtvis inte.

Exempel på reparation:

  • reparation av trasiga varor
  • uppladdning av batterier
  • målning om färgytan är gammal eller sliten

Samma regler gäller vid statistikföring av reparationsvaror som vid statistikföring av varor som varit föremål för lönbearbetning (se exempel, punkt 9.1 Lönbearbetning). Statistikföring sker alltid enligt leveransriktningen såsom införsel eller utförsel. Som transaktionskod används vid leverans till reparation kod 60 och vid returnering från reparation samma kod 60. Som ursprungsland för en vara som returnerats efter reparation anges vid införsel det medlemsland där reparationen har skett. Vid utförsel deklareras Finland (FI) som ursprungsland.

Faktureringsvärdet på varan som levereras för reparation är värdet enligt tidpunkten för leveransen. De levererade varorna statistikförs till aktuellt värde. När varan returneras efter reparationen är faktureringsvärdet varans värde plus beloppet av kostnaden för reparationen och andra tilläggskostnader enligt fakturan.

Om företaget levererar varor för att användas vid reparationen är transaktionstypen antingen 11 eller 99.

Exempel: Ett finländskt företag skickar en skrivare (8471 60 70) till Sverige för reparation. Samtidigt skickas en ny färgkassett (9612 10 20) för installering in i skrivaren. I deklarationen för utförsel rapporteras skrivaren med koden för transaktionstyp 60 och färgkassetten med koden 99.


Införsel eller utförsel av fartyg (sjödugliga, havsgående fartyg)) och flygplan (över 2000 kg) för reparation redovisas inte i Intrastat. Icke-sjödugliga fartyg och andra luftfartyg statistikförs enligt allmänna principer då varan fysiskt överskrider den finska gränsen.