Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

Nedan finns de vanligaste frågorna och svaren gällande utrikeshandelsstatistik.

Tullens utrikeshandelsstatistik publiceras på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. Där finns de senaste statistikpublikationerna och -översikterna. På sidorna finns också information om statistik, publiceringskalender för statistik och färdiga statistiska figurer. På sidan Tabeller finns färdiga excel-tabeller om Finlands import och export per bl.a. varugrupp och land.

Detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor finns tillgänglig i Tullens Uljas-statistikdatabas. Databasen är gratis att använda och kräver ingen registrering.

Förändringen hänvisar till hur mycket värdet på importen eller exporten förändrats jämfört med motsvarande tidsperiod året innan.

Företagsspecifika uppgifter i Tullens utrikeshandelsstatistik är enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sekretessbelagda uppgifter som inte kan lämnas ut till utomstående.

Tullen publicerar statistik över utrikeshandeln enligt företagstyp (endast på finska) och utrikeshandeln enligt företags storleksklass (endast på finska). De innehåller inga företagsspecifika uppgifter.

I Uljas-statistikdatabasen kan man söka statistik enligt SITC revision 3-klassificeringen ända från år 1987. På Tullens webbplats kan man ladda ned excel-tabeller som innehåller import- och exportuppgifter från år 1881. Av enhetsvärde- och volymindex finns tidsserier tillgängliga från år 1866.

Information om att hitta rätt varukod finns på Tullens webbplats. Du kan också fråga tullrådgivningen. Vid behov förmedlas din fråga vidare till Tullens nomenklaturexperter.

Utrikeshandel med varor landskapsvis publiceras i Uljas-statistikdatabas.

Tullens gränstrafikstatistik beskriver trafikmängderna över Finlands gräns per gränsövergångsställe, dvs. bl.a. per hamn. Ur statistiken framgår såväl tomma som lastade containrar som anländer till eller avgår från Finland. Ur gränstrafikstatistiken framgår dock varken transportens avgångshamn eller varuspecifika uppgifter. Statistikcentralen publicerar också olika trafikstatistiker.

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf