Hoppa till innehåll

SITC-varuklassificering (rev. 4, med början av 2007)

Standard International Trade Classification, SITC

SITC är en klassificering för internationell handel som publicerats av Förenade Nationerna (FN).

Uppgifter enligt SITC- varuklassificeringen härleds från KN-nomenklaturen enligt FN:s definitioner (Combined Nomenclature, CN). Den nogrannaste nivån inom SITC-klassificeringen har 2 970 varuklasser.

Utrikeshandelsstatistiken uppgörs enligt SITC- varuklassificeringen för att göra den internationellt jämförbar. Varuklassificeringen som upprätthålls av FN används i de flesta länderna. Varorna är grupperade utgående från de detaljerade varunomenklaturerna (HS, KN) till högre klasser var man har beaktat bl.a. varornas förädlingsgrad. SITC- varuklassificeringen ändrar inte varje år, vilket också möjliggör jämförelser över en längre tidsperiod.