Hoppa till innehåll

Aktuellt - statistik

Tullens statistikenhet publicerar på denna sida information om aktuella händelser som påverkar utrikeshandeln med varor samt uppgifter som är snabbt tillgängliga och som ger en bild av utrikeshandelns utveckling. Detaljerade uppgifter om utrikeshandeln enligt länder och varor samt logistikstatistik är tillgängliga i Uljas statistikdatabasen.

Ändring i statistikföring av utrikeshandel med varor från och med år 2024

Utbyte av data gällande externhandeln mellan EU-länderna och hur det påverkar Finlands utrikeshandelsstatistik år 2024

Tullens har avslutat produktionen av statistiken transittransporter

Statistiken över transittransporter har upphört i och med uppgifterna för november 2023. Nya uppgifter produceras inte längre om denna statistik. I statistiken finns data över transittransporter från gränsövergångsställena Vaalimaa, Imatra, Nuijamaa och Niirala, vilka stängdes 18.11.2023. Dessa gränsövergångsställen var stängda till årets slut bortsett från Niirala och Vaalimaa som var öppna två dagar i December.

Information trafikvolymen vid gränsövergånsställena

Flygtrafik och flygfrakt:

Hamnarna (sjöfart och sjöfrakt), inte tillgängligt på svenska:

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf