Hoppa till innehåll

Kvantitetsenheter

Kod Kvantitetsenhet Kd (Intrastat)
g gram GRM
kg kilogram KGM
t ton -
kpl styck NAR
100 kpl 100 stycken CEN
1 000 kpl 1 000 stycken MIL
pari par NPR
ltr, l liter LTR
1 000 l 1 000 liter KLT
hl hektoliter -
m meter MTR
m2 kvadratmeter MTK
m3 kubikmeter MTQ
1 000 m3 1 000 kubikmeter MTC
MWh megawattimme -
1 000 kWh 1 000 kilowattimme MWH
GT fartygs bruttodräktighet -
c/k karat CTM
ce/el antalet element NCL
ct/l bärkraft i ton CCT
gi F/S gram fissionsdugliga isotoper GFI
kg/br kilogram, bruttovikt -
kg/net kilogram, nettovikt -
kg/net eda kilogram, avrunnen nettovikt KGE
kg C5H14CINO kilogram kolinklorid KCC
kg H2O2 kilogram väteperoxid KNS
kg K2O kilogram kaliumoxid KPO
kg KOH kilogram kaliumhydroxid (kaustisk kali) KPH
kg met.am. kilogram metylaminer KMA
kg tot/a kilogram av total alkoholmängd -
kg 90% sdt kilogram av 90 procentigt torr substans KSD
kg N kilogram kväve KNI
kg NaOH kilogram natriumhydroxid (kaustisk soda) KSH
kg P2O5 kilogram fosforpentoxid (fosforhydrid) KPP
kg U kilogram uran KUR
l alc. 100% liter ren (100 %) alkohol LPA
TJ terajoule (bruttovärmevärde) TJO