Hoppa till innehåll

Vanliga frågor om Intrastat-deklarering

Uppgiftsskyldighet

Nya kontaktuppgifter ska anmälas till e-postadressen: intrastat@tulli.fi.

Detta ska anmälas. Deklareringen fortsätter utan avbrott om verksamheten med det nya momsnumret fortsätter oförändrad.

Tullen följer upp de uppgiftsskyldiga företagens gemenskapsinterna handel med hjälp av moms- och statistikuppgifterna. Om företagets utförsel för hela året underskrider tröskelvärdet, registreras företagets Intrastat-uppgiftsskyldighet som upphörd och Tullen underrättar företaget skriftligen om detta. I praktiken görs detta på våren på basis av uppgifterna för hela föregående år.

Företag kan själva välja om varje verksamhetsställe avger sin egen deklaration eller om alla verksamhetsställens uppgifter anmäls med en och samma deklaration. Om deklareringen decentraliseras till de olika verksamhetsställena ska företaget ansöka om s.k. INT-koder åt verksamhetsställena. Ansökan kan formuleras fritt och den ska innehålla verksamhetsställenas kontaktuppgifter. Ansökan ska skickas per e-post till: intrastat@tulli.fi.

Deklarering

Ingen anmälan behövs.

Deklarationernas uppgifter kan korrigeras ända till mitten av augusti det år som efterföljer statistikåret.

Deklarationer som gäller året 2023 måste korrigeras senast 16.8.2024.

Undantag är statistikperioderna 01 och 02, som du kan korrigera eller göra tillägg i Intrastat-deklarationstjänsten fram till årsskiftet.

Av varuleveranser som fattats i en deklaration görs en vanlig Intrastat-deklaration gällande den månad i vars deklaration de fattades. Dessa extra deklarationer ersätter inte tidigare deklarationer, vilket gör att företag kan ha flera deklarationer för en månad. Extra deklarationer kan lämnas ända till mitten av augusti i det år som efterföljer statistikåret.

Extra deklarationer som gäller året 2023 måste lämnas senast 16 augusti 2024.

Undantag är statistikperioderna 01 och 02, som du kan korrigera eller göra tillägg i Intrastat-deklarationstjänsten fram till årsskiftet.

Ja. Intrastat-deklaration är en månadsdeklaration som ska lämnas in för varje månad. Om det under en månad inte alls förekommit EU-införsel eller -utförsel att statistikföra, avges en s.k. nolldeklaration.

Tilläggstid kan beviljas endast i undantagsfall av legitima skäl, t. ex. vid överbelastningsattack. För att få tilläggstid måste företaget kunna uppskatta det totala införsels- och/eller utförselsvärdet för månaden i fråga. Ansökan om tilläggstid, vänligen kontakta Intrastat kundtjänst intrastat@tulli.fi.

Fakturavärdet deklareras skattefritt, utan moms eller nationella skatter.