Hoppa till innehåll

Statistikservice

  • Tullens statistikservice hjälper dig om du behöver information om statistiken över utrikeshandeln med varor. Statistikservicen ger dig handledning angående sökning och tolkning av statistik.
  • Alla statistikuppgifter som publicerats av Tullens statistikenhet finns tillgängliga gratis i statistikdatabasen Uljas och på Tullens webbplats under avdelningen Statistik. Du kan söka Uljas-uppgifterna i maskinläsbar form också via ett öppet gränssnitt.
  • Du kan beställa statistikpublikationerna och -översikterna som publiceras på Tullens webbplats gratis till din e-post genom att klicka på länken nedan.
  • Du kan också beställa statistikuppgifter mot betalning. För beställningarna debiteras en avgift enligt prislistan över Tullens företagsekonomiska prestationer.

Prenumerera statistiska publikationer

Statistikcentralen - Utrikeshandel med varor och tjänster

Naturresursinstitutet (Luke) - Skogsindustrins utrikeshandel och utrikeshandeln med fisk

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf