Hoppa till innehåll

Varustatistik

Importen och exporten enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2)

Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2024 (xlsx, 89 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2024 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2024 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2024 29.5.2024


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 1-2) 2023 (xlsx, 128 kB)

Kauppavaihto SITC-pääluokittain ja -pääryhmittäin (Sitc-tasot 1-2) vuonna 2023 - Handelsomsättningen enligt SITC-huvudkategorier och -huvudgrupper (Sitc nivåer 1-2) år 2023 - Trade by sections and divisions of the SITC (Sitc levels 1-2) in 2023 28.2.2024


Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4)

Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2024 (xlsx, 401 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2024 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2024 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2024 29.5.2024


Kauppavaihto - Handelsomsättning - Trade (SITC 3-4) 2023 (xlsx, 671 kB)

Kauppavaihto SITC-ryhmien ja eräiden alaryhmien mukaan (Sitc-tasot 3-4) vuonna 2023 - Importen och exporten enligt SITC-grupper och vissa undergrupper (Sitc nivåer 3-4) år 2023 - Trade by groups and selected subgroups of the SITC (Sitc levels 3-4) in 2023 28.2.2024


Tidigare års varustatistik

Åren 2019 - 2022