Hoppa till innehåll

Återexport

Producent: Tullen

I detta sammandrag ses återexport som varor som importeras till Finland och exporteras vidare, som inte bytt ägare i Finland eller bytt ägare inom en koncern. I Finland kan dessa varor ha lagrats, packats om eller försetts med exempelvis bruksanvisningar utan att varans grundläggande karaktär och varubeteckning enligt varuklassificeringen CN har ändrats under hanteringen.

Publikationen finns enbart på finska.

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf