Hoppa till innehåll

MIG-varuklassificering

Main Industrial Groupings, MIG

MIG är en klassificering som Europeiska unionen har fastställt (kommissionens förordning nr 656/2007) och där näringsgrenarna grupperats enligt varornas användningsändamål. MIG-klassificeringen ska framställas i enlighet med näringsgrensstandarden NACE Rev. 2 från och med år 2009. Det finns inte en MIG-klass för alla NACE-näringsgrenar, så MIG-klassificeringen beskriver inte hela importens eller exportens struktur och utveckling. Till och med år 2008 användes en nationell version, som var baserad på CPA-klassificeringen.

Klassificeringar enligt varor, näringsgren och varornas användningsändamål används främst för att beskriva importens och exportens struktur och utveckling utan landsvisa specifikationer. Uppgifterna produceras trots det även landsvis. I statistiken enligt denna indelning finns endast värdeinformation.