Hoppa till innehåll

Tabeller

Statistik som publiceras månatligen är preliminär. Siffrorna ändras allt efter som primärmaterialet kompletteras och granskas. Statistikårets slutliga siffror offentliggörs i slutet av augusti året efter statistikåret.

Detaljerade statistiska uppgifter på KN-nomenklaturens 8-siffriga nivå finns i statistikdatabasen Uljas. Statistiska uppgifter kan man få också från Tullens statistikservice tfn 0295 52335 eller e-post statistik[at]tulli.fi.

Mindre än hälften av den använda enheten 0(0,0)
Logiskt omöjligt att återge .
Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges ..
Sekretessbelagd uppgift ...
Intet finns att redovisa -
Ändringsprocenten anges med x då jämförelseårets uppgift är noll eller saknas helt. x