Hoppa till innehåll

Länderstatistik

Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2024 (xlsx, 248 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2024 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2024 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2024 28.6.2024


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2023 (xlsx, 363 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2023 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2023 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2023 28.2.2024


Importen enligt avsändningsländer

Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2024 (xlsx, 134 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2024 - Importen enligt avsändningsländer år 2024 - Imports by countries of consignment in 2024 28.6.2024


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2023 (xlsx, 151 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2023 - Importen enligt avsändningsländer år 2023 - Imports by countries of consignment in 2023 28.2.2024


Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2024 (xlsx, 641 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2024 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2024 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2024 28.6.2024


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2023 (xlsx, 938 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2023 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2023 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2023 28.2.2024


Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2024 (xlsx, 118 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2024 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2024 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2024 28.6.2024


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2023 (xlsx, 231 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2023 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2023 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2023 28.2.2024


Tidigare års länderstatistik

Åren 2019 - 2022