Hoppa till innehåll

Grupper av länder år 2024

EU

Europeiska unionen : AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT QR QV QY RO SE SI SK

Euro område: AT BE CY DE EE ES FR GR HR IE IT LT LU LV MT NL PT SI SK

Övriga Europa

Andra länder i Europa än EU-länder: AD AL BA BY CH FO GB GI IS LI MD ME MK NO QS QW QZ RU SM TR UA VA XI XK XS

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling: AT AU BE CA CC CH CL CO CR CX CZ DE DK EE ES FR GB GR HM HU IE IL IS IT JP KR LT LU LV MX NF NL NO NZ PL PT QV SE SI SK TR US VI XI

Externhandeln

Andra länder än EU-länder

Minst utvecklade länder

AF AO BD BF BI BJ CD CF DJ ER ET GM GN GW HT KH KI KM LA LR LS MG ML MM MR MW MZ NE NP RW SB SD SL SN SO SS ST TD TG TL TV TZ UG YE ZM