Hoppa till innehåll

Hur inlämnas en Intrastat deklaration?

Statistiska uppgifter ska lämnas in elektroniskt. Statistikdeklarationen kan lämnas in via Intrastat-deklarationstjänsten eller via meddelandedeklarering (XML).

Intrastat-deklarationstjänsten

Statistikdeklarationens uppgifter matas in och skickas via tjänsten på Tullens webbplats, där deklarationen kan också skickas som en ascii- eller csv-fil. Någon separat testning behövs inte. Tjänsten har en CN8 varukodssökning och systemet kontrollerar de inmatade uppgifternas riktighet, då t.ex. felaktiga koder inte kan matas in. Tjänsten är avgiftsfri.

Om uppgiftslämnaren i efterhand upptäcker fel i de rapporterade uppgifterna ska hen själv göra rättelserna i deklarationstjänsten.

En elektronisk fullmakt är nödvändig för personer som inger Intrastat-deklarationer. Fullmakten ges i Suomi.fi-fullmakter (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata MDB) av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget.

Mera information om Suomi.fi-fullmakter som behövs vid Intrastat-deklarering

Meddelandedeklarering

Vid meddelandedeklarering sänder uppgiftslämnaren meddelanden i XML-format till Tullen via Internet. För avsändning behöver företaget ett avgiftsbelagt certifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Ibruktagandet förutsätter ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering och testning med Tullen. Status som meddelandedeklareringskund söks med blankett ”943r – Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen” på sidan Blanketter för meddelandedeklarering. Tullens kundtestare kontaktar kunden och kommer överens om testningen av systemet. Efter godkänd testning ger Tullen tillstånd att sända deklarationer som XML-meddelanden.

Om uppgiftslämnaren i efterhand upptäcker fel i de uppgifter han lämnat, deklarationen sänt som meddelande kan korrigeras med en korrigeringsblankett.

Meddelanden om driftavbrott och störningar

Man kan prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar i Intrastat genom att fylla i prenumerationsblanketten på Tullens webbplats Störningar vid meddelandedeklarering.

Tullen skickar meddelandena till den e-postadress som prenumeranten har angett.