Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, loka-joulukuu 2023

27.3.2024 9.00Tulli, tilastointi

Pk-yritysten tuonti laskenut vientiä enemmän vuoden viimeisellä neljänneksellä

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tavaraviennin arvo oli 3,8 miljardia euroa ja -tuonnin 5,2 miljardia euroa vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo laski 4,1 prosenttia ja tuonnin arvo 18,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 19,0 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 27,6 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä 15,7 miljardia euroa ja tuonnin 12,2 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo laski 9,0 prosenttia ja tuonnin arvo puolestaan 21,4 prosenttia.

Taulu 1. Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2022/Q3 ja 2023/Q3, milj. e

Kokoluokat Vienti 2022/Q4 Vienti 2023/Q4 Viennin muutos % Viennin osuus % Tuonti 2022/Q4 Tuonti 2023/Q4 Tuonnin muutos % Tuonnin osuus %
PK-yritykset 3 975 3 813 -4,1 19,0 6 413 5 203 -18,9 27,6
Suuret yritykset 17 253 15 694 -9,0 78,2 15 487 12 170 -21,4 64,5
Määrittelemätön * 593 571 x 2,8 1 114 1 481 x 7,9
Yhteensä 21 822 20 078 -8,0 100,0 23 014 18 854 -18,1 100,0

* Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Pk-yritysten vienti kasvoi eniten kulkuneuvojen osalta (22,5 %). Suurilla yrityksillä kasvua tässä tuoteluokassa oli 37,5 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden vienti kasvoi pk-yrityksillä 13,7 prosenttia, kun se suuryrityksillä laski 14,4 prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti väheni pk-yrityksillä 16,8 prosenttia, kun suuryrityksillä niiden vienti kasvoi 0,8 prosenttia. Vienti väheni pk-yrityksillä metsäteollisuuden (-20,2 %), kemianteollisuuden (-13,7 %) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta (-10,5 %). Laskua suuryrityksillä näissä tuoteluokissa oli 25,6 prosenttia, 12,2 prosenttia ja 17,8 prosenttia viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Pk-yritysten tuonti laski kulkuneuvojen osalta 9,5 prosenttia, mutta suuryrityksillä oli kasvua tässä tuoteluokassa, 28,1 prosenttia. Pk-yritysten tuonti väheni metallien ja metallituotteiden osalta 3,3 prosenttia sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta 7,8 prosenttia. Suurten yritysten tuonti laski näissä tuoteluokissa 33,8 prosenttia ja 11,7 prosenttia vertailuajanjaksosta. Metsäteollisuuden tuotteiden tuonti laski pk-yrityksillä 12,2 prosenttia ja suuryrityksillä se laski 28,4 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti laski 22,8 pk-sektorilla, kun se koneiden ja laitteiden osalta laski 25,4 prosenttia. Suuryritysten osalta laskua näissä tuoteluokissa oli 28,3 prosenttia ja 18,5 prosenttia edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna.


Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot