Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2023

29.5.2024 9.00Pk-yritysten tavaravienti kasvoi vuonna 2023

Pk-yritysten vuoden 2023 viennin arvo oli 14,1 miljardia euroa, ja se kasvoi 14,9 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Vienti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa paitsi metsäteollisuuden tuotteissa, jossa laskua oli 9,6 prosenttia. Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta oli 18,4 prosenttia, kasvaen edellisvuoteen verrattuna. Pk-yritysten tuonnin arvo oli vuonna 2023 yhteensä 21,4 miljardia euroa, laskien edellisvuodesta. Pk-yritysten tuonnin arvo on niiden viennin arvoa suurempi. Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten kulkuneuvojen osalta, jossa kasvua oli 10,1 prosenttia. Pk-yritysten osuus koko tuonnin arvosta nousi 3,2 prosenttiyksikköä ja oli 27,9 prosenttia.

Suurten yritysten vuoden 2023 vienti laski 3,9 prosenttia edellisvuodesta ja oli arvoltaan 58,9 miljardia euroa. Tärkeimmistä tavararyhmistä vienti kasvoi koneiden ja laitteiden sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta. Suurten yritysten vuoden 2023 tuonnin arvo laski 19,4 prosenttia vuodesta 2022 ollen 47,9 miljardia euroa. Suurten yritysten tuonnin arvo oli viennin arvoa matalampi. Tärkeimmissä tuoteluokissa tuonti kasvoi suurten yritysten osalta ainoastaan kulkuneuvojen osalta, joissa kasvua oli 8,1 prosenttia.

Ulkomaan tavarakaupan keskittyminen maittain kasvoi viennissä tuontia enemmän

Yhdysvaltoihin ja Puolaan suuntautuvan viennin keskittyminen nousi vuonna 2023 merkittävästi. Viiden suurimman yrityksen osuus viennistä Yhdysvaltoihin kasvoi 6,8 prosenttiyksikköä ja Puolaan 7,3 prosenttiyksikköä edeltävästä vuodesta. Myös viennin viiden suurimman yrityksen osuus Alankomaihin ja Ruotsiin kasvoi vuoteen 2022 verrattuna. Viennin keskittyminen Saksaan laski 7,4 prosenttiyksikköä ja Belgiaan 7,1 prosenttiyksikköä.

Viiden suurimman yrityksen tuonnin osuus kasvoi Kiinasta 3,9 prosenttiyksikköä, Belgiasta 2,1 prosenttiyksikköä ja Puolasta 1,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tuonnin keskittyminen Saksasta laski 1,7 prosenttiyksikköä, Virosta 10,7 prosenttiyksikköä ja Alankomaista 4,2 prosenttiyksikköä vertailuvuodesta. Tuonnin keskittyminen Iso-Britanniasta laski 2,5 prosenttiyksikköä ja Yhdysvalloista 3,1 prosenttiyksikköä vuoteen 2022 verrattuna.


Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot

Graafit
Suurten ja pk-yritysten viennin ja tuonnin kehitys 2007-2023. Sisältö selitetty tekstissä.