Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, tammi-maaliskuu 2024

14.6.2024 9.00Pk-yritysten vienti laskenut suuryritysten vientiä vähemmän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tavaraviennin arvo oli 3,2 miljardia euroa ja -tuonnin 4,9 miljardia euroa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo laski 10,6 prosenttia ja tuonnin arvo 17,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 20,3 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 28,3 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 12,0 miljardia euroa ja tuonnin 10,8 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo laski 19,2 prosenttia ja tuonnin arvo puolestaan 16,6 prosenttia.

Taulu 1. Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2023/Q1 ja 2024/Q1, milj. e

Kokoluokat Vienti 2023/Q1 Vienti 2024/Q1 Viennin muutos % Viennin osuus % Tuonti 2023/Q1 Tuonti 2024/Q1 Tuonnin muutos % Tuonnin osuus %
PK-yritykset 3 603 3 222 -10,6 20,3 5 993 4 931 -17,7 28,3
Suuret yritykset 14 888 12 033 -19,2 75,9 12 897 10 756 -16,6 61,6
Määrittelemätön * 564,7 593,8 x 3,7 1 102 1 760 x 10,1
Yhteensä 19 056 15 849 -16,8 100,0 19 992 17 448 -12,7 100,0

* Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Pk-yritysten vienti laski eniten kulkuneuvojen osalta (24,1 %). Suurilla yrityksillä laskua tässä tuoteluokassa oli 24,2 prosenttia. Pk-yritysten vienti väheni koneiden ja laitteiden osalta 23,6 prosenttia ja metsäteollisuuden tuotteiden osalta 22,5 prosenttia. Suurten yritysten vienti laski näissä tuoteluokissa 14,4 prosenttia ja 21,1 prosenttia vertailuajanjaksosta. Vienti väheni pk-yrityksillä (-10,9 %) sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta, kemianteollisuuden (-10,0 %) sekä metallien ja metallituotteiden osalta (-7,8 %). Laskua suuryrityksillä näissä tuoteluokissa oli 17,4 prosenttia, 18,7 prosenttia ja 27,8 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Pk-yritysten tuonti kasvoi vain metallien ja metallituotteiden (1,2 %) osalta. Laskua suuryrityksillä tässä tuoteluokassa oli 35,9 prosenttia. Pk-yritysten tuonti väheni kulkuneuvojen osalta 2,1 prosenttia sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta 12,9 prosenttia. Suurten yritysten tuonti laski näissä tuoteluokissa 19,3 prosenttia ja 16,9 prosenttia vertailuajanjaksosta. Metsäteollisuuden tuotteiden tuonti laski pk-yrityksillä 16,6 prosenttia ja suuryrityksillä se laski 12,7 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti laski 15,0 pk-sektorilla, kun se koneiden ja laitteiden osalta laski 22,1 prosenttia. Suuryritysten osalta laskua näissä tuoteluokissa oli 12,3 prosenttia ja 28,9 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.


Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot