Hyppää sisältöön

Energiatuotteiden ulkomaankauppa vuonna 2021

22.4.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Energian osuus Suomen tavaraviennin arvosta 7,0 prosenttia vuonna 2021

Energiakaupan alijäämä kasvoi selvästi edellisvuodesta

Suomen energiatuotteiden tuonnin arvo nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 54,3 prosenttia ja oli 9,6 miljardia euroa vuonna 2021. Energian tuonnin arvon osuus kokonaistuonnista nousi 13,2 prosenttiin, kun se vuonna 2020 oli 10,4 prosenttia. Viime vuonna energian viennin arvo nousi 19,4 prosenttia 4,8 miljardiin euroon. Energian osuus Suomen kokonaisviennin arvosta oli 7,0 prosenttia. Osuus oli sama myös vuonna 2020. Sekä tuonnissa että viennissä hintojen nousun vaikutus tilastoituun kaupan arvoon oli merkittävä. Öljyjalosteiden ja raakaöljyn kaupan määrät laskivat.

Suomen energiatuotteiden kauppa on selvästi alijäämäistä. Viime vuonna alijäämää kertyi 4,8 miljardia euroa, kun sitä tuli 2,2 miljardia euroa vuonna 2020. Energiatuotteiden kaupan suuri vaje näkyy selvästi kokonaiskauppataseessa. Kauppatase oli viime vuonna 3,9 miljardia euroa alijäämäinen, mutta ilman energiatuotteita laskettuna se olisi ollut 892 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Venäjä oli viime vuonna yhä Suomen selvästi suurin energiatuotteiden toimittaja. Viime vuonna sen osuus energian tuonnista oli 52,4 prosenttia, osuus oli edeltävänä vuonna lähes sama. Seuraavaksi suurimmat tuontimaat olivat viime vuonna Ruotsi, Norja, Alankomaat ja Viro. Venäjältä tuotiin raakaöljyä, kivihiiltä, kaasua, sähkövirtaa ja öljyjalosteita, Ruotsista öljyjalosteita ja sähkövirtaa. Norjasta tuotiin enimmäkseen raakaöljyä, Alankomaista öljyjalosteita.

Suomen energiatuotteiden viennissä Ruotsin osuus vuonna 2020 oli 29,4 prosenttia ja viime vuonna 23,3 prosenttia. Muita suuria Suomen viemän energian ostajamaita viime vuonna olivat Viro, Yhdysvallat ja Belgia. Viroon vietiin sähkövirtaa, muihin maihin pääasiassa öljyjalosteita.


Tiedustelut:

Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan toimialakatsaus

Graafit
Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 2011-2021