Hyppää sisältöön

Energiatuotteiden ulkomaankauppa vuonna 2022

26.4.2023 9.00Tulli, Tilastointi

Energian osuus Suomen tavaraviennin arvosta 10,4 prosenttia vuonna 2022

Energiakaupan alijäämä kasvoi selvästi edellisvuodesta

Suomen energiatuotteiden tuonnin arvo nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 89,7 prosenttia ja oli 18,3 miljardia euroa vuonna 2022. Energian tuonnin arvon osuus kokonaistuonnista nousi 19,8 prosenttiin, kun se vuonna 2021 oli 13,2 prosenttia. Viime vuonna energian viennin arvo nousi 76,9 prosenttia 8,5 miljardiin euroon. Energian osuus Suomen kokonaisviennin arvosta oli 10,4 prosenttia. Osuus oli 7,0 prosenttia vuonna 2021. Sekä tuonnissa että viennissä hintojen nousun vaikutus tilastoituun kaupan arvoon oli merkittävä. Myös sekä energian tuonti- että vientimäärät nousivat selvästi.

Suomen energiatuotteiden kauppa on selvästi alijäämäistä. Viime vuonna alijäämää kertyi 9,7 miljardia euroa, kun sitä tuli 4,8 miljardia euroa vuonna 2021. Energiatuotteiden kaupan suuri vaje näkyy selvästi kokonaiskauppataseessa. Kauppatase oli viime vuonna 10,5 miljardia euroa alijäämäinen, mutta ilman energiatuotteita laskettuna se olisi ollut 756 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Norja nousi viime vuonna Suomen suurimaksi energiatuotteiden toimittajaksi, kun raakaöljyn tuonti Venäjältä tyrehtyi vuoden loppua kohti. Viime vuonna Norjan osuus energian tuonnista oli 27,7 prosenttia, osuuden ollessa edeltävänä vuonna 7,5 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat tuontimaat olivat viime vuonna Ruotsi, Venäjä, Yhdysvallat ja Viro. Norjasta tuotiin raakaöljyä ja hieman sähköä, Ruotsista öljyjalosteita ja sähkövirtaa. Venäjältä tuotiin öljyä ja öljyjalosteita, kivihiiltä, kaasuja ja sähkövirtaa, Yhdysvalloista öljyä ja öljyjalosteita, kivihiiltä ja kaasuja.

Suomen energiatuotteiden viennissä Ruotsin osuus vuonna 2021 oli 23,6 prosenttia ja viime vuonna 22,3 prosenttia. Muita suuria Suomen viemän energian ostajamaita viime vuonna olivat Yhdysvallat, Viro, ja Alankomaat. Viroon vietiin sähkövirtaa ja kaasua, muihin maihin pääasiassa öljyjalosteita.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan toimialakatsaus

Graafit
Energiatuotteiden ulkomaankauppa 2012-2022