Hyppää sisältöön

Energiatuotteiden ulkomaankauppa vuonna 2023

26.4.2024 9.00Tulli, Tilastointi

Energian osuus Suomen tavaraviennin arvosta 9,5 prosenttia vuonna 2023

Energiakaupan alijäämä pieneni selvästi edellisvuodesta

Suomen energiatuotteiden tuonnin arvo laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 38,6 prosenttia ja oli 11,3 miljardia euroa vuonna 2023. Energian tuonnin arvon osuus kokonaistuonnista laski 14,7 prosenttiin, kun se vuonna 2022 oli 19,8 prosenttia. Energian tuonnin arvo nousi 90,6 prosenttia vuonna 2022, 54,3 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2020 tuonnin arvo laski 37 prosenttia.

Viime vuonna energian viennin arvo laski 14,9 prosenttia 7,3 miljardiin euroon. Energian osuus Suomen kokonaisviennin arvosta oli 9,5 prosenttia. Osuus oli 10,4 prosenttia vuonna 2022. Energian viennin arvo nousi 76,9 prosenttia 2022, 19,8 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2020 viennin arvo laski 30,8 prosenttia.

Suomen energiatuotteiden kauppa on selvästi alijäämäistä. Viime vuonna alijäämää kertyi 4,0 miljardia euroa, kun sitä tuli 9,8 miljardia euroa vuonna 2022 ja 4,8 miljardia euroa vuonna 2021. Energiatuotteiden kaupan suuri vaje näkyy selvästi kokonaiskauppataseessa. Kauppatase oli viime vuonna 352 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta ilman energiatuotteita laskettuna se olisi ollut 3,7 miljardia euroa ylijäämäinen.

Norja oli viime vuonna Suomen suurin energiatuotteiden toimittaja vuoden 2022 tapaan. Viime vuonna Norjan osuus energian tuonnista oli 43,2 prosenttia, osuuden ollessa edeltävänä vuonna 27,6 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat tuontimaat olivat viime vuonna Ruotsi, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Alankomaat. Norjasta tuotiin raakaöljyä ja hieman sähköä, Ruotsista öljyjalosteita ja sähkövirtaa. Yhdysvalloista tuotiin öljyä ja öljyjalosteita, kivihiiltä ja kaasuja, Isota-Britanniasta pääasiassa raakaöljyä.

Suomen energiatuotteiden viennissä Ruotsin osuus vuonna 2022 oli 22,3 prosenttia ja viime vuonna 23,2 prosenttia. Muita suuria Suomen viemän energian ostajamaita viime vuonna olivat Alankomaat, Yhdysvallat ja Viro. Viroon vietiin sähkövirtaa ja kaasua, muihin maihin pääasiassa öljyjalosteita.


Asiasanat
Ulkomaankaupan toimialakatsaus

Graafit
Energiatuotteiden ulkomaankauppa 2013-2023