Hyppää sisältöön

Romun ja jätteen ulkomaankauppa

23.4.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Romua ja jätettä vietiin viime vuonna miljoona tonnia

Romun ja jätteen kaupan alijäämä Suomelle noin puoli miljardia euroa viime vuonna

Suomi vei romua ja jätettä viime vuonna noin 454 miljoonan euron arvosta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Viennin arvo kasvoi 17,4 prosenttia edellisvuodesta. Romua ja jätettä on viime vuosina viety noin 400 miljoonan euron edestä vuosittain. Romun ja jätteen viennin arvo on 2010-luvulla noussut tasaisesti. Romun ja jätteen vienti oli arvoltaan 0,8 prosenttia koko Suomen viennin arvosta viime vuonna.

Romun ja jätteen tuonti Suomeen on arvoltaan selvästi suurempaa kuin niiden vienti maastamme. Viime vuonna romun ja jätteen tuonnin arvo oli 948 miljoonaa euroa. Tuonti oli vuonna 2019 arvoltaan myös 948 miljoonaa euroa ja 963 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tuonnin arvo on viime vuosina ollut noin puolitoista prosenttia koko Suomen tuonnin arvosta

Romun ja jätteen kaupasta kertyi viime vuonna 494 miljoonaa euroa alijäämää. Alijäämä pieneni hieman vuodesta 2019. Vuosittainen alijäämä on 2010-luvulla ollut loivassa laskussa.

Romua ja jätettä vietiin Suomesta viime vuonna yhteensä miljoona tonnia, kun vuonna 2019 viennin määrä oli 872 tuhatta tonnia. Vientimäärät kasvoivat viime vuonna 16,4 prosenttia vuodesta 2019. Vientihinnat olivat viime vuonna lähes edellisvuoden tasolla. Romun ja jätteen vuosittaiset vientimäärät ovat kasvaneet selvästi viime vuosina. Vuonna 2018 viennin määrä oli 761 tuhatta tonnia, vuonna 2017 määräksi tilastoitiin 640 tuhatta tonnia.

Romun ja jätteen viennin arvosta noin 22 prosenttia tuli viime vuonna kuparijätteen ja -romun viennistä. Arvoltaan seuraavaksi suurin vientitavararyhmä oli rauta- ja teräsromu ja -jäte, jonka osuus oli hieman yli viidennes. Alumiiniromun ja -jätteen osuus oli 14 prosenttia, kultaromun ja -jätteen osuus kymmenen prosenttia. Suomen tuomasta romusta ja jätteestä ruostumattoman teräksen romun ja jätteen osuus oli viime vuonna 85 prosenttia. Suomeen tuotiin myös hieman kupari-, volframi- ja alumiinijätteitä ja -romua sekä sahanpurua ja muuta puujätettä.

Arvon mukaan laskettuna Suomen viemästä romusta ja jätteestä 17,1 prosenttia vietiin viime vuonna Saksaan, 14,4 prosenttia Turkkiin ja 13,1 prosenttia Ruotsiin. Muita huomattavia viennin kohdemaita olivat Norja, Intia ja Viro.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan toimialakatsaus

Graafit
Romun ja jätteen tuonti ja vienti 2010-2020