Hyppää sisältöön

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2024 (1-3)

26.6.2024 9.00Tulli, tilastointi

Tavarakauppa Ruotsin kanssa laski arvoltaan tammi-maaliskuussa

Alijäämä Ruotsin-kaupassa suureni viime vuodesta

Suomen tavaravienti Ruotsiin laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 8,3 prosenttia viime vuonna vuoteen 2022 verrattuna ja oli arvoltaan 8,1 miljardia euroa. Vuonna 2022 viennin arvo nousi 24,8 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa viennin arvo laski 11,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tavaratuonti Ruotsista oli viime vuonna arvoltaan 8,8 miljardia euroa, mikä oli 24,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2022 tuonti nousi 38,1 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa tuonti Ruotsista laski 6,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Ruotsin osuus Suomen viennistä oli viime vuonna 10,7 prosenttia. Osuus laski hieman vuodesta 2022. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa osuus oli 11,4 prosenttia. Tuonnissa Ruotsin osuus oli 11,4 prosenttia viime vuonna, kun se vuonna 2022 oli 12,6 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa osuus oli 12,8 prosenttia. Vuoden 2024 tammi-maaliskuussa Ruotsi oli Suomen suurin vientimaa Saksan edellä. Tuonnissa Ruotsi oli toiseksi suurin Saksan jälkeen ja Norjaa ennen.

Kauppa Ruotsin kanssa on ollut Suomelle alijäämäistä vuodesta 2012 lähtien. Kauppataseen alijäämää kertyi viime vuonna 0,6 miljardia euroa, kun vuonna 2022 sitä tuli 2,8 miljardia euroa. Alijäämä kasvoi myös vuoden 2024 tammi-maaliskuussa vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suomen kauppa Ruotsin kanssa jakaantuu melko tasaisesti eri pääryhmien kesken. Vuoden 2024 tammi-maaliskuussa öljyjalosteiden ja kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo laski. Malmien ja metallien vienti nousi. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvoon tilastoitiin laskua, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi. Metallien, erityisesti kuparin, tuonti Ruotsista kasvoi tammi-maaliskuussa, mutta muiden arvoltaan suurimpien tavararyhmien tuonti laski.


Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus

Graafit
Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2014-2024 (1-3). Sisältö on selitetty tekstissä.