Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto elokuussa 2022

31.10.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi nousi 4,4 prosenttia, tuonnin volyymi 9,7 prosenttia elokuussa

Tuontihinnat nousivat 26,2 prosenttia, vientihinnat 23,6 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi elokuussa 28,9 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,7 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 4,4 prosenttia ja vientihinnat nousivat 23,6 prosenttia vuoden 2021 elokuusta. Tuonnin arvo nousi elokuussa 38,4 prosenttia ja arvo oli lähes 8,0 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 26,2 prosenttia ja tuonnin volyymi 9,7 prosenttia vuoden 2021 elokuuhun verrattuna. Tammi-elokuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 24,9 prosenttia ja tuonnin arvo 36,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli elokuussa 1,3 miljardia euroa alijäämäinen. Tammi-elokuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 9,1 miljardia euroa, mikä oli 6,2 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-elokuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä laski, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden elokuusta, koska tuontihinnat nousivat enemmän kuin vientihinnat. Pisteluku oli elokuussa 95,7 ja edellisen vuoden elokuussa 97,7. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2022 heinäkuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi elokuussa 27,2 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 24,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 59,6 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 24,3 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 23,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 34,7 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 25,9 prosenttia kasvua elokuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 29,2 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 22,5 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 119,6 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 23,9 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 21,4 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 31,3 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 25,8 prosenttia elokuussa. Tuonti EU-maista nousi 30,8 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 48,4 prosenttia elokuussa. Tammi-elokuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 30,8 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,6 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 24,8 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 54,6 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 34,2 prosenttia ja vienti Ruotsiin 16,3 prosenttia elokuussa. Vienti Kiinaan nousi 30,1 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan laski 14,9 prosenttia, mutta vienti Yhdysvaltoihin nousi 68,3 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 36,2 prosenttia, mutta vienti Venäjälle laski 70,2 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 36,6 prosenttia ja tuonti Ruotsista 67,9 prosenttia, mutta tuonti Venäjältä laski 56,5 prosenttia elokuussa. Tuonti Saksasta nousi 21,3 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 26,0 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Elokuu 2021 Elokuu 2022 Muutos % Tammi-elokuu 2021 Tammi-elokuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 5 160 6 652 28,9 42 130 52 613 24,9
Tuonti (cif) 5 750 7 960 38,4 45 043 61 677 36,9
Tase -590 -1 308   -2 914 -9 064  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Elokuu 2021 Elokuu 2022 Muutos %
2022:08/2022:07
Muutos %
2022:08/2021:08
Keskiarvo*
2021:09-2022:08
Muutos %
2021:09-2022:08/
2020:09-2021:08
Viennin volyymi-indeksi 91,1 95,1 2,6 4,4 102,7 -0,5
Tuonnin volyymi-indeksi 95,4 104,7 0,3 9,7 106,5 5,6
Viennin yksikköarvoindeksi 118,1 146,0 -0,8 23,6 134,2 26,6
Tuonnin yksikköarvoindeksi 120,9 152,6 1,9 26,2 139,5 28,6

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Energiatuotteiden, paperin ja pahvin ja metallien viennin arvo kasvoi jyrkästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 29,1 prosenttia elokuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 22,6 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 10,9 prosenttia elokuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 48,5 prosenttia ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo 34,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 38,6 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 56,3 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 27,1 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 21,2 prosenttia elokuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 32,2 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 41,3 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 25,4 prosenttia, mutta vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo nousi 38,5 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 58,6 prosenttia elokuussa. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 25,1 prosenttia elokuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 47,3 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 19,6 prosenttia elokuussa. Muovien viennin arvo kasvoi 9,9 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 97,3 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 28,9 prosenttia elokuussa vientihintojen noustua. Raudan ja teräksen viennin arvo kasvoi 25,4 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 38,4 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 17,0 prosenttia ja sinkin viennin arvo 54,6 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 137,9 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 22,2 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 14,7 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo myös 14,7 prosenttia edeltävän vuoden elokuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 50,3 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo kasvoi 112,5 prosenttia edeltävästä vuodesta hintojen merkittävän nousun myötä.

Energiatuotteiden ja lannoitteiden tuonnin arvo kasvoi selvästi elokuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 91,2 prosenttia elokuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 204,8 prosenttia elokuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuontimäärät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 22,7 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 28,4 prosenttia elokuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 21,2 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 5,5 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 40,0 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 31,3 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kasvoi 15,6 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 42,5 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 30,1 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti nousi 5,2 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 99,6 prosenttia hintojen nopean nousun takia.

Elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 26,1 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo nousi 22,6 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 15,7 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 30,1 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.11.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, elokuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, elokuu 2021 ja 2022