Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto heinäkuussa 2022

30.9.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 6,8 prosenttia, mutta tuonnin volyymi nousi 4,0 prosenttia heinäkuussa

Tuontihinnat nousivat 25,6 prosenttia, vientihinnat 26,6 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi heinäkuussa 17,9 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,5 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 6,8 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 26,6 prosenttia vuoden 2021 heinäkuusta. Tuonnin arvo nousi heinäkuussa 30,3 prosenttia ja oli 7,8 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 25,6 prosenttia ja tuonnin volyymi 4,0 prosenttia vuoden 2021 heinäkuuhun verrattuna. Tammi-heinäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 24,1 prosenttia ja tuonnin arvo 36,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli heinäkuussa 1,2 miljardia euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 7,7 miljardia euroa, mikä oli 5,4 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-heinäkuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä laski, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani edellisen vuoden heinäkuusta, koska vientihinnat nousivat enemmän kuin tuontihinnat. Pisteluku oli heinäkuussa 98,3 ja edellisen vuoden heinäkuussa 97,5. Vaihtosuhde parani myös vuoden 2022 kesäkuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi heinäkuussa 8,3 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 12,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 126,8 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 4,6 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 28,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 1,5 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 26,4 prosenttia kasvua heinäkuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 24,9 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 1,9 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 95,9 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 9,1 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 7,8 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 20,1 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,2 prosenttia heinäkuussa. Tuonti EU-maista nousi 20,2 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 43,4 prosenttia heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 30,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,2 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 23,7 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 55,2 prosenttia.

Vienti Saksaan laski 2,9 prosenttia, mutta vienti Ruotsiin nousi 28,6 prosenttia heinäkuussa. Vienti Kiinaan nousi 18,2 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 34,6 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 63,8 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 37,7 prosenttia, mutta vienti Venäjälle laski 70,9 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 64,6 prosenttia ja tuonti Ruotsista 50,5 prosenttia, mutta tuonti Venäjältä laski 29,9 prosenttia heinäkuussa. Tuonti Saksasta nousi 4,1 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 60,9 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Heinäkuu 2021 Heinäkuu 2022 Muutos % Tammi-heinäkuu 2021 Tammi-heinäkuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 5 547 6 538 17,9 36 969 45 873 24,1
Tuonti (cif) 5 975 7 785 30,3 39 293 53 587 36,4
Tase -428 -1 247   -2 324 -7 714  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Heinäkuu 2021 Heinäkuu 2022 Muutos %
2022:07/2022:06
Muutos %
2022:07/2021:07
Keskiarvo*
2021:08-2022:07
Muutos %
2021:08-2022:07/
2020:08-2021:07
Viennin volyymi-indeksi 99,5 92,7 -7,7 -6,8 102,4 -0,9
Tuonnin volyymi-indeksi 100,3 104,3 1,2 4,0 105,8 5,1
Viennin yksikköarvoindeksi 116,3 147,2 -1,5 26,6 131,9 26,0
Tuonnin yksikköarvoindeksi 119,2 149,7 -2,0 25,6 136,8 27,9

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Energiatuotteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 2,1 prosenttia heinäkuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 6,6 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 4,2 prosenttia heinäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 3,2 prosenttia, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi 15,5 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 12,1 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 54,3 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo laski 17,3 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 14,7 prosenttia heinäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 24,3 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 10,8 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 11,3 prosenttia, mutta vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo nousi 13,6 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 140,4 prosenttia heinäkuussa. Sekä vientihinnat että vientimäärät nousivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 15,8 prosenttia heinäkuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 47,3 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 5,2 prosenttia heinäkuussa. Muovien viennin arvo kasvoi 3,5 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 89,9 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 18,7 prosenttia heinäkuussa vientihintojen noustua. Raudan ja teräksen viennin arvo kasvoi 22,6 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 16,0 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 15,6 prosenttia, mutta sinkin viennin arvo nousi 34,5 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 69,5 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 8,6 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 33,0 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 30,3 prosenttia edeltävän vuoden heinäkuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 21,0 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo kasvoi 89,6 prosenttia edeltävästä vuodesta hintojen merkittävän nousun myötä.

Energiatuotteiden ja lannoitteiden tuonnin arvo kasvoi selvästi heinäkuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 53,5 prosenttia heinäkuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 118,5 prosenttia heinäkuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuontimäärät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 30,7 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 11,4 prosenttia heinäkuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti säilyi edellisvuoden tasolla. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 35,5 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 18,6 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 67,9 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kasvoi 54,3 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 19,5 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 13,8 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 8,7 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 115,5 prosenttia hintojen nopean nousun takia.

Elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 9,2 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo nousi 13,7 prosenttia, mutta muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 5,7 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 6,9 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.10.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, heinäkuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, heinäkuu 2021 ja 2022