Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2022

29.4.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 4,9 prosenttia, tuonnin volyymi nousi 3,2 prosenttia helmikuussa

Tuontihinnat nousivat 24,4 prosenttia, vientihinnat 24,0 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi helmikuussa 17,9 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,7 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 4,9 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 24,0 prosenttia vuoden 2021 helmikuusta. Tuonnin arvo nousi helmikuussa 28,2 prosenttia ja oli 6,8 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 24,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 3,2 prosenttia vuoden 2021 helmikuuhun verrattuna. Tammi-helmikuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 24,1 prosenttia ja tuonnin arvo 33,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli helmikuussa 1,1 miljardia euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 2,0 miljardia euroa, mikä oli 1,2 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-helmikuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä oli viime vuoden tasolla, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni kuljetusvälineiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden helmikuusta, koska tuontihinnat nousivat enemmän kuin vientihinnat. Pisteluku oli helmikuussa 94,4 ja edellisen vuoden helmikuussa 94,7. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2022 tammikuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi helmikuussa 7,5 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 23,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 41,1 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 9,9 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 10,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 0,9 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 32,4 prosenttia kasvua helmikuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 17,2 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 2,5 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 83,6 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 21,8 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 11,2 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 20,0 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,2 prosenttia helmikuussa. Tuonti EU-maista nousi 14,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 48,0 prosenttia helmikuussa. Tammi-helmikuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 26,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 20,7 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 23,9 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 47,8 prosenttia.

Vienti Saksaan laski 0,2 prosenttia, mutta vienti Ruotsiin nousi 31,2 prosenttia helmikuussa. Vienti Kiinaan laski 9,7 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 9,5 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 24,2 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 49,6 prosenttia ja vienti Venäjälle 20,4 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 57,1 prosenttia, tuonti Ruotsista 22,4 prosenttia ja tuonti Venäjältä 41,0 prosenttia helmikuussa. Tuonti Saksasta nousi 14,2 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 25,2 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Helmikuu 2021 Helmikuu 2022 Muutos % Tammi-helmikuu 2021 Tammi-helmikuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 4 825 5 689 17,9 9 247 11 474 24,1
Tuonti (cif) 5 278 6 767 28,2 10 062 13 467 33,8
Tase -454 -1 078   -814 -1 993  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Helmikuu 2021 Helmikuu 2022 Muutos %
2022:02/2022:01
Muutos %
2022:02/2021:02
Keskiarvo*
2021:03-2022:02
Muutos %
2021:03-2022:02/
2020:03-2021:02
Viennin volyymi-indeksi 96,3 91,5 -1,3 -4,9 104,5 4,7
Tuonnin volyymi-indeksi 95,7 98,8 -0,7 3,2 104,1 5,5
Viennin yksikköarvoindeksi 104,6 129,7 0,8 24,0 118,2 18,2
Tuonnin yksikköarvoindeksi 110,4 137,4 2,1 24,4 122,2 21,4

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Öljyjalosteiden ja metallien viennin arvo kasvoi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 2,3 prosenttia helmikuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 6,3 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi 3,9 prosenttia helmikuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo kasvoi 29,9 prosenttia ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo 13,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 8,3 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 29,0 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo kasvoi 21,8 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 9,8 prosenttia helmikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 0,9 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 9,3 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 49,0 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 16,3 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 30,5 prosenttia helmikuussa. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 27,6 prosenttia helmikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 35,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 20,7 prosenttia helmikuussa. Muovien viennin arvo kasvoi 19,3 prosenttia ja lannoitteiden vienti 135,9 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 39,7 prosenttia helmikuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo kasvoi 49,2 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 31,3 prosenttia vientihintojen noustua merkittävästi. Muista metalleista kuparin viennin arvo kasvoi 50,2 prosenttia ja sinkin viennin arvo 17,9 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 19,0 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 22,8 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 8,7 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 24,1 prosenttia edeltävän vuoden helmikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 23,4 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo moninkertaistui edeltävästä vuodesta hintojen merkittävän nousun myötä.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi selvästi helmikuussa

-määrät kasvoivat. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 57,2 prosenttia helmikuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuontimäärät laskivat. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 3,5 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 21,8 prosenttia helmikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 7,9 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 7,4 prosenttia. Henkilöautojen tuonti laski 3,5 prosenttia helmikuussa.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 53,6 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kasvoi 83,9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 39,0 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti kasvoi 24,7 prosenttia ja elintarvikkeiden tuonnin arvo 22,0 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 101,1 prosenttia hintojen nopean nousun takia, tuontimäärät laskivat. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 26,6 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo laski 3,0 prosenttia, mutta muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo nousi 7,4 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 7,8 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

31.5.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, helmikuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, helmikuu 2021 ja 2022