Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto helmikuussa 2024

29.4.2024 9.00Tulli, tilastointi

Viennin volyymi nousi 12,6 prosenttia, tuonnin volyymi 12,1 prosenttia helmikuussa

Tuontihinnat laskivat 5,4 prosenttia, vientihinnat 4,8 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi helmikuussa 6,2 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,3 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 12,6 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 4,8 prosenttia vuoden 2023 helmikuusta. Tuonnin arvo nousi helmikuussa 6,5 prosenttia ja oli 6,0 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 5,4 prosenttia, mutta tuonnin volyymi nousi 12,1 prosenttia vuoden 2023 helmikuuhun verrattuna. Tammi-helmikuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 2,0 prosenttia ja tuonnin arvo 3,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -0,7 prosenttia (12 kuukauden liukuva keskiarvo, maaliskuu 2023 - helmikuu 2024). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -8,5 prosenttia.

Kauppatase oli helmikuussa 698 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa 2024 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 821 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni teollisuuden koneiden ja laitteiden, metsäteollisuuden tuotteiden sekä metallien osalta edellisvuoteen verrattuna. Alijäämä suureni raakaöljyn ja öljyjalosteiden, kuljetusvälineiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kohdalla, mutta pieneni malmien ja metalliromun, kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani edellisen vuoden helmikuusta, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja voimakkaammin. Pisteluku oli helmikuussa 98,5 ja edellisen vuoden helmikuussa 97,9. Vaihtosuhde parani myös vuoden 2024 tammikuusta.

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2021 ─ 2024, helmikuu 2024

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden vienti kasvoi helmikuussa

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi helmikuussa 5,4 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo nousi 12,1 prosenttia, mutta poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo laski 27,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kulutustavaroiden viennin arvo laski 19,1 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo nousi 13,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 5,0 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 0,8 prosenttia ja investointitavaroiden tuonnin arvo 4,9 prosenttia helmikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 14,0 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 23,1 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 17,2 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 9,1 prosenttia.

Vienti Kiinaan ja Saksaan nousi helmikuussa

Viennin arvo EU-maihin nousi 5,3 prosenttia ja viennin arvo EU:n ulkopuolelle 7,7 prosenttia helmikuussa. Tuonti EU-maista nousi 0,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 15,7 prosenttia. Tammi-helmikuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin laski 1,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 2,6 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 3,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 3,3 prosenttia. Helmikuussa viennin arvo Saksaan nousi 8,3 prosenttia, mutta viennin arvo Ruotsiin laski 6,6 prosenttia. Vienti Kiinaan nousi 16,0 prosenttia, mutta vienti Yhdysvaltoihin laski 0,2 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 8,2 prosenttia, mutta tuonti Ruotsista laski 11,2 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 12,4 prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista 44,7 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Helmikuu 2023 Helmikuu 2024 Muutos % Tammi-helmikuu 2023 Tammi-helmikuu 2024 Muutos %
Vienti (fob) 5 011 5 323 6,2 11 317 11 095 -2,0
Tuonti (cif) 5 657 6 022 6,5 12 306 11 916 -3,2
Tase -645 -698   -990 -821  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Helmikuu 2023 Helmikuu 2024 Muutos %
2024:02/2024:01
Muutos %
2024:02/2023:02
Keskiarvo*
2023:03-2024:02
Muutos %
2023:03-2024:02/
2022:03-2023:02
Viennin volyymi-indeksi 74,5 83,9 -8,8 12,6 97,6 -0,7
Tuonnin volyymi-indeksi 79,9 89,6 2,0 12,1 93,3 -8,5
Viennin yksikköarvoindeksi 139,4 132,7 1,1 -4,8 135,0 -5,7
Tuonnin yksikköarvoindeksi 142,4 134,7 0,1 -5,4 134,9 -8,7

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Koneiden ja laitteiden sekä metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo nousi helmikuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 5,0 prosenttia helmikuussa. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi 8,2 prosenttia helmikuussa ja teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo 21,0 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 17,0 prosenttia, ja kuljetusvälineiden viennin arvo 29,7 prosenttia helmikuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 20,3 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 65,7 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 51,5prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo nousi 27,5 prosenttia helmikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 32,1 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 11,9 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo nousi 42,0 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 15,7 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 24,3 prosenttia helmikuussa. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 4,1 prosenttia helmikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 13,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 27,6 prosenttia helmikuussa. Muovien viennin arvo laski 1,1 prosenttia, mutta lannoitteiden viennin arvo nousi 30,2 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 14,8 prosenttia helmikuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo nousi 34,8 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 1,2 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 54,2 prosenttia. Sinkin viennin arvo laski 12,5 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 41,7 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 3,1 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo nousi 17,7 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 4,2 prosenttia edellisen vuoden helmikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 7,6 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo laski 38,8 prosenttia.

Sähkövirran tuonnin arvo jatkoi laskuaan helmikuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden yhteenlaskettu tuonnin arvo nousi 32,9 prosenttia helmikuussa. Sähkön tuonnin arvo laski 38,9 prosenttia. Sekä tuontihinnat että -määrät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 7,4 prosenttia, mutta sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo nousi 0,3 prosenttia helmikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 14,6 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti nousi 14,7 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 16,3 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 5,0 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo nousi 4,0 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 12,9 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 8,0 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti nousi 26,3 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 14,0 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 16,3 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo nousi 1,2 prosenttia, mutta muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo nousi 9,9 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo laski 2,0 prosenttia.


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.5.2024


Graafit
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-helmikuu 2023 ja 2024