Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto huhtikuussa 2024

28.6.2024 9.00Tulli, tilastointi

Viennin volyymi kasvoi 2,5 prosenttia, tuonnin volyymi 11,3 prosenttia huhtikuussa

Tuontihinnat laskivat 1,4 prosenttia, vientihinnat laskivat 4,4 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo laski huhtikuussa 2,5 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,3 miljardia euroa. Viennin volyymi kasvoi 2,5 prosenttia, ja vientihinnat laskivat 4,4 prosenttia vuoden 2023 huhtikuusta. Tuonnin arvo nousi huhtikuussa 8,0 prosenttia ja oli 6,6 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 1,4 prosenttia, ja tuonnin volyymi kasvoi 11,3 prosenttia vuoden 2023 huhtikuuhun verrattuna. Tammi-huhtikuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 13,0 prosenttia ja tuonnin arvo 7,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -4,7 prosenttia (12 kuukauden liukuva keskiarvo, toukokuu 2023 - huhtikuu 2024). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -8,5 prosenttia.

Kauppatase oli huhtikuussa 389 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuussa 2024 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 2,2 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni teollisuuden koneiden ja laitteiden osalta ja pieneni metsäteollisuuden tuotteiden sekä metallien osalta edellisvuoteen verrattuna. Alijäämä suureni raakaöljyn ja öljyjalosteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, ja pieneni kuljetusvälineiden sekä malmien ja metalliromun osalta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden huhtikuusta, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja voimakkaammin. Pisteluku oli huhtikuussa 97,3 ja edellisen vuoden huhtikuussa 100,4. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2024 maaliskuusta.

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2021 ─ 2024, huhtiHuhtikuukuu 2024. Sisältö on selitetty tekstissä.

Investointitavaroiden tuonti kasvoi huhtikuussa

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi huhtikuussa 12,1 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 4,8 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo laski 58,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 2,6 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 20,5 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 13,3 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti nousi 5,0 prosenttia ja investointitavaroiden tuonnin arvo 15,1 prosenttia huhtikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 4,6 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo laski 10,3 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 19,1 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 17,3 prosenttia.

Tuonti Kiinasta lisääntyi huhtikuussa

Viennin arvo EU-maihin laski 10,1 prosenttia ja kasvoi EU:n ulkopuolelle 9,8 prosenttia huhtikuussa. Tuonti EU-maista nousi 8,8 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 6,9 prosenttia. Tammi-huhtikuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin laski 13,2 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 12,7 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 7,2 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 6,8 prosenttia. Huhtikuussa viennin arvo Saksaan väheni 14,6 prosenttia ja viennin arvo Ruotsiin 4,3 prosenttia. Vienti Kiinaan laski 17,2 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin nousi 6,8 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 58,7 prosenttia ja tuonti Ruotsista 19,9 prosenttia. Tuonti Saksasta kasvoi 2,7 prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista laski 4,1 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Huhtikuu 2023 Huhtikuu 2024 Muutos % Tammi-huhtikuu 2023 Tammi-huhtikuu 2024 Muutos %
Vienti (fob) 6 415 6 256 -2,5 25 473 22 162 -13,0
Tuonti (cif) 6 150 6 644 8,0 26 156 24 325 -7,0
Tase 265 -389   -683 -2 163  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Huhtikuu 2023 Huhtikuu 2024 Muutos %
2024:04/2024:03
Muutos %
2024:04/2023:04
Keskiarvo*
2023:05-2024:04
Muutos %
2023:05-2024:04/
2022:05-2023:04
Viennin volyymi-indeksi 95,9 98,3 33,2 2,5 94,2 -4,7
Tuonnin volyymi-indeksi 87,4 97,3 18,7 11,3 91,7 -8,5
Viennin yksikköarvoindeksi 139,2 133,1 -0,4 -4,4 134,1 -6,4
Tuonnin yksikköarvoindeksi 138,7 136,8 0,9 -1,4 134,5 -8,2

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Koneiden ja laitteiden vienti nousi huhtikuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä kasvoi 8,9 prosenttia huhtikuussa. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo kasvoi 22,1 prosenttia huhtikuussa ja teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo 11,0 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 29,8 prosenttia, ja kuljetusvälineiden viennin arvo laski 21,5 prosenttia huhtikuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi 15,1 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 29,4 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 1,6 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 4,4 prosenttia huhtikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 2,5 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 31,5 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo kasvoi 12,4 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 19,6 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 62,9 prosenttia huhtikuussa. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 7,1 prosenttia huhtikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 3,6 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo kasvoi 3,9 prosenttia huhtikuussa. Muovien viennin arvo nousi 5,9 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 15,9 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 9,3 prosenttia huhtikuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 18,5 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo nousi 1,4 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 53,8 prosenttia. Sinkin viennin arvo laski 7,6 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 42,2 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 7,2 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo kasvoi 23,8 prosenttia, ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 9,3 prosenttia edellisen vuoden huhtikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 109,1 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 66,8 prosenttia.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi huhtikuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden yhteenlaskettu tuonnin arvo laski 14,5 prosenttia huhtikuussa. Sähkön tuonnin kokonaisarvo nousi 28,5 prosenttia, tuontihinnat laskivat ja tuontimäärät nousivat viime vuoden huhtikuusta.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo kasvoi 17,4 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 15,8 prosenttia huhtikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti kasvoi 19,9 prosenttia. Henkilöautojen tuonti laski 5,0 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo kokonaisuudessaan nousi 14,7 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo laski 20,3 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 7,6 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo kasvoi 11,6 prosenttia huhtikuussa. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti nousi 18,2 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo laski 42,4 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 19,9 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo nousi 26,3 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 31,2 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo kasvoi 5,8 prosenttia.


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.7.2024


Graafit
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-huhtikuu 2023 ja 2024