Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto joulukuussa 2021

28.2.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 5,7 prosenttia, tuonnin volyymi nousi 11,8 prosenttia joulukuussa

Tuontihinnat nousivat 34,2 prosenttia, vientihinnat 28,5 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi joulukuussa 20,5 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 7,3 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 5,7 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 28,5 prosenttia vuoden 2020 joulukuusta. Tuonnin arvo nousi joulukuussa 48,4 prosenttia ja oli 7,6 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 34,2 prosenttia ja tuonnin volyymi 11,8 prosenttia vuoden 2020 joulukuuhun verrattuna. Tammi-joulukuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 19,7 prosenttia ja tuonnin arvo 21,6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Kauppatase oli joulukuussa 232 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-joulukuussa 2021 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 3,9 miljardia euroa, mikä oli 1,6 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden osalta tammi-joulukuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi hieman. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun, energiatuotteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni joulukuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli joulukuussa 92,7 ja edellisvuonna 96,9. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2021 marraskuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi 8,5 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 35,3 prosenttia joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo kasvoi 16,6 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 61,5 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 13,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 7,7 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 65,1 prosenttia kasvua joulukuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 26,9 prosenttia vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 49,3 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 127,3 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 14,3 prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo laski 0,1 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 60,0 prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle laski 14,8 prosenttia joulukuussa. Tuonti EU-maista nousi 33,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 72,2 prosenttia joulukuussa. Tammi-joulukuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 24,1 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 14,4 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 18,5 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 26,2 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 18,9 prosenttia, vienti Ruotsiin 27,0 prosenttia ja vienti Kiinaan 10,5 prosenttia joulukuussa. Vienti Isoon-Britanniaan laski 16,7 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 62,5 prosenttia joulukuussa. Vienti Alankomaihin nousi 17,9 prosenttia ja vienti Venäjälle 36,0 prosenttia. Vienti Italiaan nousi joulukuussa jyrkästi laivatoimituksesta johtuen. Tuonti Kiinasta nousi 86,1 prosenttia, tuonti Ruotsista 70,1 prosenttia ja tuonti Venäjältä 104,5 prosenttia joulukuussa. Tuonti Saksasta nousi 21,9 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 3,0 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Joulukuu 2020 Joulukuu 2021 Muutos % Tammi-joulukuu 2020 Tammi-joulukuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 6 090 7 340 20,5 57 440 68 761 19,7
Tuonti (cif) 5 104 7 572 48,4 59 768 72 707 21,6
Tase 986 -232   -2 328 -3 945  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Joulukuu 2020 Joulukuu 2021 Muutos %
2021:12/2021:11
Muutos %
2021:12/2020:12
Keskiarvo*
2021:01-2021:12
Muutos %
2021:01-2021:12/
2020:01-2020:12
Viennin volyymi-indeksi 119,1 112,3 2,6 -5,7 99,7 6,4
Tuonnin volyymi-indeksi 97,7 109,3 -4,9 11,8 103,8 6,4
Viennin yksikköarvoindeksi 115,5 148,4 9,4 28,5 129,0 12,4
Tuonnin yksikköarvoindeksi 119,2 160,1 14,3 34,2 133,2 14,5

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Laivatoimitukset nostivat kokonaisviennin arvoa, energiatuotteiden viennin arvo nousi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 9,7 prosenttia joulukuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 9,1 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 4,8 prosenttia joulukuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 26,4 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 21,2 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 5,4 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 4,3 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 35,6 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvoa nostivat joulukuussa Italiaan ja Irlantiin toimitetut risteilyalukset. Myös vuoden 2020 joulukuulle tilastoitiin risteilyalusvienti.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 7,3 prosenttia joulukuussa vientihintojen nousun vuoksi. Vientimäärät laskivat. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 42,6 prosenttia joulukuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 37,5 prosenttia ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo 135,4 prosenttia. Muovien viennin arvo kasvoi 48,9 prosenttia ja lannoitteiden vienti 54,9 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 33,4 prosenttia joulukuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 21,3 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 47,4 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 49,7 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 26,8 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 37,0 prosenttia joulukuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo kasvoi 69,7 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 4,4 prosenttia vientihintojen noustua. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 6,1 prosenttia ja sinkin viennin arvo 0,4 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 15,8 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 17,8 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 12,8 prosenttia, kojeiden ja mittareiden viennin arvo 8,7 prosenttia vuoden 2020 joulukuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 87,9 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo laski joulukuussa 21,7 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo moninkertaistui vuoden 2020 joulukuusta.

Sähkön tuonnin arvo kasvoi jyrkästi joulukuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 43,6 prosenttia joulukuussa. Sekä tuontihinnat että -määrät nousivat. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 405,9 prosenttia joulukuussa sekä tuontihintojen että -määrien noustua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 36,5 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 35,8 prosenttia joulukuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti nousi 50,9 prosenttia. Tuonnin arvoa nostivat alustuonnit Etelä-Koreasta ja Kiinasta.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 86,0 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti kasvoi 87,1 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 33,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti suureni 13,5 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 14,2 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 73,3 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo laski 14,4 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 17,8 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti nousi 13,4 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.3.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, joulukuu 2021
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, joulukuu 2020 ja 2021