Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto joulukuussa 2023

28.2.2024 9.00Tulli, tilastointi

Viennin volyymi laski 10,8 prosenttia, tuonnin volyymi 9,2 prosenttia joulukuussa

Tuontihinnat laskivat 7,4 prosenttia, vientihinnat 5,8 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo laski joulukuussa 16,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,7 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 10,8 prosenttia, ja vientihinnat laskivat 5,8 prosenttia vuoden 2022 joulukuusta. Tuonnin arvo laski joulukuussa 16,3 prosenttia ja oli 6,1 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 7,4 prosenttia, ja tuonnin volyymi väheni 9,2 prosenttia vuoden 2022 joulukuuhun verrattuna. Vuonna 2023 viennin yhteenlaskettu arvo laski 6,9 prosenttia ja tuonnin arvo 17,3 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Viennin volyymin muutos vuonna 2023 oli -2,7 prosenttia (12 kuukauden liukuva keskiarvo, tammikuu 2023 - joulukuu 2023). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -10,5 prosenttia.

Kauppatase oli joulukuussa 428 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuonna 2023 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 263 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä metallien osalta edellisvuoteen verrattuna. Sekä mekaanisen että kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden kaupan ylijäämä pieneni. Alijäämä suureni kuljetusvälineiden kohdalla, mutta pieneni malmien ja metalliromun, raakaöljyn ja öljyjalosteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani edellisen vuoden joulukuusta, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja voimakkaammin. Pisteluku oli joulukuussa 98,3 ja edellisen vuoden joulukuussa 96,7. Vaihtosuhde heikkeni vuoden 2023 marraskuusta.

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2020 ─ 2023, joulukuu 2023

Päätavararyhmien viennin arvo laski joulukuussa

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski joulukuussa 17,3 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo väheni 14,6 prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo 21,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kulutustavaroiden viennin arvo laski 5,2 prosenttia, ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 9,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 29,3 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 21,6 prosenttia ja investointitavaroiden tuonnin arvo 21,1 prosenttia joulukuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 45,7 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo väheni 34,4 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 8,1 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 16,5 prosenttia.

Vienti suurimpiin kauppakumppaneihin laski joulukuussa

Viennin arvo EU-maihin laski 17,6 prosenttia ja viennin arvo EU:n ulkopuolelle 15,7 prosenttia joulukuussa. Tuonti EU-maista laski 20,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 10,4 prosenttia. Vuonna 2023 yhteenlaskettu vienti EU-maihin laski 6,4 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 7,5 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 13,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 22,3 prosenttia. Joulukuussa viennin arvo Saksaan väheni 6,6 prosenttia ja viennin arvo Ruotsiin 7,8 prosenttia. Vienti Kiinaan laski 34,4 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 11,8 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 1,5 prosenttia, mutta tuonti Ruotsista laski 24,0 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 12,0 prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista 44,1 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Joulukuu 2022 Joulukuu 2023 Muutos % Tammi-joulukuu 2022 Tammi-joulukuu 2023 Muutos %
Vienti (fob) 6 806 5 663 -16,8 81 885 76 245 -6,9
Tuonti (cif) 7 275 6 092 -16,3 92 469 76 508 -17,3
Tase -469 -428   -10 585 -263  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Joulukuu 2022 Joulukuu 2023 Muutos %
2023:12/ 2023:11
Muutos %
2023:12/ 2022:12
Keskiarvo*
2023:01-2023:12
Muutos %
2023:01-2023:12/
2022:01-2022:12
Viennin volyymi-indeksi 99,8 89,0 -27,4 -10,8 96,9 -2,7
Tuonnin volyymi-indeksi 99,3 90,1 -5,7 -9,2 93,0 -10,5
Viennin yksikköarvoindeksi 141,4 133,1 -4,2 -5,8 136,3 -3,6
Tuonnin yksikköarvoindeksi 146,2 135,4 0,0 -7,4 136,0 -7,4

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Raudan ja teräksen viennin arvo laski, muiden metallien nousi joulukuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 23,2 prosenttia joulukuussa. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 12,9 prosenttia joulukuussa ja teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo 20,9 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 14,9 prosenttia, ja kuljetusvälineiden viennin arvo 36,8 prosenttia joulukuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 23,2 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 258,0 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 2,1 prosenttia, mutta muiden kuljetusvälineiden viennin arvo laski 93,2 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 19,6 prosenttia joulukuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 23,9 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 11,9 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 12,6 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 31,2 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 14,3 prosenttia joulukuussa. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 12,8 prosenttia joulukuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo väheni 13,5 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 12,7 prosenttia joulukuussa. Muovien viennin arvo laski 21,7 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 23,3 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 6,1 prosenttia joulukuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 23,4 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo nousi 31,0 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 61,2 prosenttia. Sinkin viennin arvo nousi 19,6 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 34,7 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 19,1 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 8,0 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 0,6 prosenttia edellisen vuoden joulukuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 24,9 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 39,4 prosenttia.

Sähkövirran tuonnin arvo jatkoi laskuaan joulukuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden yhteenlaskettu tuonnin arvo laski 18,7 prosenttia joulukuussa. Sähkön tuonnin arvo laski 68,9 prosenttia. Tuontihinnat laskivat, tuontimäärät nousivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 19,1 prosenttia, ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo laski 12,7 prosenttia joulukuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 27,1 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti nousi 10,1 prosenttia. Henkilöautojen tuonti laski 2,5 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 22,6 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo laski 38,8 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 26,7 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 6,1 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti nousi 1,5 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo laski 49,3 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 11,3 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo laski 33,3 prosenttia, ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 16,6 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo laski 9,1 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.3.2024


Graafit
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, joulukuu 2022 ja 2023