Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto kesäkuussa 2022

31.8.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 6,2 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,1 prosenttia kesäkuussa

Tuontihinnat nousivat 32,9 prosenttia, vientihinnat 34,3 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi kesäkuussa 26,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 7,2 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 6,2 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 34,3 prosenttia vuoden 2021 kesäkuusta. Tuonnin arvo nousi kesäkuussa 31,2 prosenttia ja oli 7,8 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 32,9 prosenttia, mutta tuonnin volyymi laski 1,1 prosenttia vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 25,0 prosenttia ja tuonnin arvo 36,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli kesäkuussa 663 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-kesäkuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 6,4 miljardia euroa, mikä oli 4,5 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-kesäkuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä laski, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani edellisen vuoden kesäkuusta, koska vientihinnat nousivat enemmän kuin tuontihinnat. Pisteluku oli kesäkuussa 97,7 ja edellisen vuoden kesäkuussa 96,7. Vaihtosuhde parani myös vuoden 2022 toukokuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi kesäkuussa 13,5 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 23,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 366,4 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 57,2 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 23,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 24,5 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 17,4 prosenttia kasvua kesäkuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 14,1 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 15,7 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 149,6 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 16,1 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 7,8 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 33,8 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,8 prosenttia kesäkuussa. Tuonti EU-maista nousi 17,8 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 53,1 prosenttia kesäkuussa. Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 32,2 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,1 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 24,0 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 56,7 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 6,9 prosenttia ja vienti Ruotsiin 45,1 prosenttia kesäkuussa. Vienti Kiinaan laski 1,5 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 15,5 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 51,4 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 61,6 prosenttia, mutta vienti Venäjälle laski 26,5 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 41,1 prosenttia ja tuonti Ruotsista 57,9 prosenttia, mutta tuonti Venäjältä laski 43,3 prosenttia kesäkuussa. Tuonti Saksasta laski 0,6 prosenttia, mutta tuonti Isosta-Britanniasta nousi 169,6 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Kesäkuu 2021 Kesäkuu 2022 Muutos % Tammi-kesäkuu 2021 Tammi-kesäkuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 5 701 7 187 26,1 31 422 39 263 25,0
Tuonti (cif) 5 985 7 850 31,2 33 317 45 627 36,9
Tase -284 -663   -1 896 -6 364  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Kesäkuu 2021 Kesäkuu 2022 Muutos %
2022:06/2022:05
Muutos %
2022:06/2021:06
Keskiarvo*
2021:07-2022:06
Muutos %
2021:07-2022:06/
2020:07-2021:06
Viennin volyymi-indeksi 107,0 100,4 1,3 -6,2 102,9 0,1
Tuonnin volyymi-indeksi 104,2 103,0 -4,8 -1,1 105,4 4,8
Viennin yksikköarvoindeksi 111,2 149,4 2,2 34,3 129,3 25,1
Tuonnin yksikköarvoindeksi 115,0 152,9 1,3 32,9 134,3 27,4

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Energiatuotteiden, kemikaalien, metallien ja malmien viennin arvo kasvoi jyrkästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 2,9 prosenttia kesäkuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 29,2 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 4,6 prosenttia kesäkuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo väheni 23,7 prosenttia, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi 30,7 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 30,9 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 36,4 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 7,7 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 13,9 prosenttia kesäkuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 20,6 prosenttia, mutta paperimassan viennin arvo laski 8,1 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 12,6 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 17,9 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 582,40 prosenttia kesäkuussa. Sekä vientihinnat että vientimäärät nousivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta, vientimäärät huomattavasti hintoja enemmän. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 37,1 prosenttia kesäkuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 67,6 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 115,4 prosenttia kesäkuussa. Muovien viennin arvo kasvoi 9,6 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 49,3 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 33,6 prosenttia kesäkuussa vientihintojen noustua. Raudan ja teräksen viennin arvo kasvoi 39,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 31,6 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 24,8 prosenttia, mutta sinkin viennin arvo nousi 52,8 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 182,0 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 13,2 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 16,5 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 4,3 prosenttia edeltävän vuoden kesäkuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 28,6 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo kasvoi 61,1 prosenttia edeltävästä vuodesta hintojen merkittävän nousun myötä.

Energiatuotteiden ja lannoitteiden tuonnin arvo kasvoi selvästi kesäkuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 155,8 prosenttia kesäkuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 113,4 prosenttia kesäkuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuontimäärät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 11,8 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 10,7 prosenttia kesäkuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti nousi 15,0 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 20,6 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 6,5 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 38,4 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kasvoi 49,4 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 8,7 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 13,0 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 6,5 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 171,1 prosenttia hintojen nopean nousun takia. Tuontimäärät laskivat.

Elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 19,4 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo laski 11,8 prosenttia, mutta muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo nousi 4,3 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo laski 1,5 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.9.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, kesäkuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, kesäkuu 2021 ja 2022