Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto lokakuussa 2022

30.12.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 5,7 prosenttia, tuonnin volyymi 1,9 prosenttia lokakuussa

Tuontihinnat nousivat 18,8 prosenttia, vientihinnat 18,7 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi lokakuussa 11,4 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,8 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 5,7 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 18,7 prosenttia vuoden 2021 lokakuusta. Tuonnin arvo nousi lokakuussa 16,2 prosenttia ja arvo oli 7,8 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 18,8 prosenttia, mutta tuonnin volyymi laski 1,9 prosenttia vuoden 2021 lokakuuhun verrattuna. Tammi-lokakuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 21,7 prosenttia ja tuonnin arvo 32,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli lokakuussa 966 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-lokakuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 10,5 miljardia euroa, mikä oli 7,1 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-lokakuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä laski, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi hieman. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni hieman edellisen vuoden lokakuusta, koska tuontihinnat nousivat enemmän kuin vientihinnat. Pisteluku oli lokakuussa 97,8 ja edellisen vuoden lokakuussa 97,9. Vaihtosuhde parani vuoden 2022 syyskuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi lokakuussa 25,9 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 7,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 27,5 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 26,1 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 20,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 27,0 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 8,3 prosenttia kasvua lokakuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 20,0 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 5,9 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo kasvoi 42,5 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 22,2 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 13,5 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 7,3 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,8 prosenttia lokakuussa. Tuonti EU-maista nousi 12,3 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 21,2 prosenttia lokakuussa. Tammi-lokakuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 24,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,6 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 22,9 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 46,2 prosenttia.

Vienti Ruotsiin kasvoi 16,9 prosenttia mutta vienti Saksaan laski 14,4 prosenttia lokakuussa. Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 61,7 prosenttia ja Kiinaan 18,2 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan laski 13,3 prosenttia ja Venäjälle 76,7 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 7,0 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 22,7 prosenttia ja tuonti Ruotsista 33,5 prosenttia, mutta tuonti Venäjältä laski 69,9 prosenttia lokakuussa. Tuonti Saksasta laski 2,5 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta kasvoi 36,9 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Lokakuu 2021 Lokakuu 2022 Muutos % Tammi-lokakuu 2021 Tammi-lokakuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 6 124 6 819 11,4 54 875 66 758 21,7
Tuonti (cif) 6 698 7 785 16,2 58 266 77 220 32,5
Tase -574 -966   -3 392 -10 461  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Lokakuu 2021 Lokakuu 2022 Muutos %
2022:10/2022:09
Muutos %
2022:10/2021:10
Keskiarvo*
2021:11-2022:10
Muutos %
2021:11-2022:10/
2020:11-2021:10
Viennin volyymi-indeksi 104,7 98,7 -4,1 -5,7 101,1 -2,7
Tuonnin volyymi-indeksi 107,9 105,9 6,5 -1,9 105,8 4,8
Viennin yksikköarvoindeksi 121,5 144,2 -0,9 18,7 138,3 26,5
Tuonnin yksikköarvoindeksi 124,2 147,5 -2,5 18,8 143,8 28,2

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Energiatuotteiden, kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien viennin arvo kasvoi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 6,9 prosenttia lokakuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 20,5 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo kasvoi 15,4 prosenttia lokakuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 0,9 prosenttia ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 43,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 30,2 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 64,1 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 12,5 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 13,8 prosenttia lokakuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 25,8 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 51,5 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 33,7 prosenttia, mutta vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo nousi 16,8 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 37,5 prosenttia lokakuussa. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 1,1 prosenttia lokakuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 13,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo kasvoi 31,4 prosenttia lokakuussa. Muovien viennin arvo laski 6,4 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 11,3 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 1,1 prosenttia lokakuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 8,8 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 10,1 prosenttia. Kuparin viennin arvo laski 18,8 prosenttia lokakuussa. Sinkin viennin arvo kasvoi 15,8 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 84,9 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 6,6 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 25,5 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 39,4 prosenttia edeltävän vuoden lokakuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 4,0 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo laski 11,1 prosenttia edeltävästä vuodesta, kun sekä vientimäärä että vientihinta laskivat.

Energiatuotteiden ja lannoitteiden tuonnin arvo kasvoi lokakuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 34,7 prosenttia lokakuussa tuontihintojen noustua vertailukuukaudesta. Raakaöljyn tuontimäärät laskivat vuoden takaisesta. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 63,3 prosenttia lokakuussa tuontihintojen yli tuplaannuttua vuoden takaisesta. Sähkön tuontimäärät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 14,4 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 14,9 prosenttia lokakuussa. Kuljetusvälineiden tuonnin arvo nousi 6,3 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 31,5 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 21,5 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 0,6 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kasvoi 0,1 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonti kasvoi 17,5 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 25,7 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti nousi 28,5 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 148,5 prosenttia hintojen nousun takia. Lannoitteiden tuontimäärät laskivat vuoden takaisesta.

Elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 21,2 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo nousi 19,3 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 3,8 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 5,8 prosenttia.


Tiedustelut:
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.1.2023


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, lokakuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, lokakuu 2021 ja 2022