Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2022

31.5.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 5,3 prosenttia, tuonnin volyymi nousi 6,1 prosenttia maaliskuussa

Tuontihinnat nousivat 28,7 prosenttia, vientihinnat 26,0 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi maaliskuussa 19,3 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,9 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 5,3 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 26,0 prosenttia vuoden 2021 maaliskuusta. Tuonnin arvo nousi maaliskuussa 36,4 prosenttia ja oli 8,3 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 28,7 prosenttia ja tuonnin volyymi 6,1 prosenttia vuoden 2021 maaliskuuhun verrattuna. Tammi-maaliskuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 22,2 prosenttia ja tuonnin arvo 34,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli maaliskuussa 1,4 miljardia euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 3,4 miljardia euroa, mikä oli 2,3 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-maaliskuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä laski, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni kuljetusvälineiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden maaliskuusta, koska tuontihinnat nousivat enemmän kuin vientihinnat. Pisteluku oli maaliskuussa 95,2 ja edellisen vuoden maaliskuussa 97,3. Vaihtosuhde parani vuoden 2022 helmikuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi maaliskuussa 6,1 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 21,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 59,2 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 0,6 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 7,5 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 23,1 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 35,6 prosenttia kasvua maaliskuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 25,2 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 10,5 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 137,7 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 19,1 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 6,5 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 29,3 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 7,2 prosenttia maaliskuussa. Tuonti EU-maista nousi 23,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 55,7 prosenttia maaliskuussa. Tammi-maaliskuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 27,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,4 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 24,0 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 50,8 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 14,4 prosenttia ja vienti Ruotsiin 31,0 prosenttia maaliskuussa. Vienti Kiinaan nousi 19,1 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 16,2 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 25,3 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 43,1 prosenttia, mutta vienti Venäjälle laski 42,1 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 21,4 prosenttia, tuonti Ruotsista 36,7 prosenttia ja tuonti Venäjältä 62,5 prosenttia maaliskuussa. Tuonti Saksasta nousi 21,3 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 27,6 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Maaliskuu 2021 Maaliskuu 2022 Muutos % Tammi-maaliskuu 2021 Tammi-maaliskuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 5 819 6 943 19,3 15 067 18 409 22,2
Tuonti (cif) 6 116 8 339 36,4 16 173 21 825 34,9
Tase -296 -1 396   -1 106 -3 416  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Maaliskuu 2021 Maaliskuu 2022 Muutos %
2022:03/2022:02
Muutos %
2022:03/2021:03
Keskiarvo*
2021:04-2022:03
Muutos %
2021:04-2022:03/
2020:04-2021:03
Viennin volyymi-indeksi 113,4 107,4 17,3 -5,3 104,0 3,6
Tuonnin volyymi-indeksi 111,3 118,1 19,5 6,1 104,7 6,1
Viennin yksikköarvoindeksi 107,1 134,9 4,0 26,0 120.5 19,9
Tuonnin yksikköarvoindeksi 110,1 141,7 3,2 28,7 124,8 22,8

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Energiatuotteiden, metallien ja malmien viennin arvo kasvoi jyrkästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 8,3 prosenttia maaliskuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 0,1 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 2,5 prosenttia maaliskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo kasvoi 4,4 prosenttia ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo 15,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 20,1 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 18,4 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo kasvoi 16,4 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 4,4 prosenttia maaliskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 7,2 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 12,7 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 40,9 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 21,6 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 53,0 prosenttia maaliskuussa. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 21,6 prosenttia maaliskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 37,9 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 14,4 prosenttia maaliskuussa. Muovien viennin arvo kasvoi 18,2 prosenttia ja lannoitteiden vienti 74,6 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 39,8 prosenttia maaliskuussa vientihintojen noustua. Raudan ja teräksen viennin arvo kasvoi 49,6 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 36,2 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo kasvoi 3,9 prosenttia ja sinkin viennin arvo 100,7 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 42,0 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 14,6 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 7,0 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 8,9 prosenttia edeltävän vuoden maaliskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 56,7 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo kasvoi 131,6 prosenttia edeltävästä vuodesta hintojen merkittävän nousun myötä.

Energiatuotteiden ja lannoitteiden tuonnin arvo kasvoi selvästi maaliskuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 140,5 prosenttia maaliskuussa. Sekä tuontihinnat että -määrät kasvoivat. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 115,5 prosenttia maaliskuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuontimäärät laskivat. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 25,4 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 16,6 prosenttia maaliskuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti nousi 4,8 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 25,3 prosenttia. Henkilöautojen tuonti laski 13,8 prosenttia maaliskuussa.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 53,5 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kasvoi 85,9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 26,8 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti kasvoi 9,8 prosenttia ja elintarvikkeiden tuonnin arvo 21,4 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 91,7 prosenttia hintojen nopean nousun takia, tuontimäärät laskivat. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 50,9 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo laski 10,7 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 4,4 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 11,0 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.6.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, maaliskuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, maaliskuu 2021 ja 2022