Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto maaliskuussa 2024

29.5.2024 9.00Tulli, tilastointi

Viennin volyymi laski 36,8 prosenttia, tuonnin volyymi 26,0 prosenttia maaliskuussa

Tuontihinnat laskivat 2,0 prosenttia, vientihinnat 3,4 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo laski maaliskuussa 39,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,7 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 36,8 prosenttia, ja vientihinnat laskivat 3,4 prosenttia vuoden 2023 maaliskuusta. Tuonnin arvo laski maaliskuussa 27,8 prosenttia ja oli 5,5 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,0 prosenttia, ja tuonnin volyymi laski 26,0 prosenttia vuoden 2023 maaliskuuhun verrattuna. Tammi-maaliskuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 16,8 prosenttia ja tuonnin arvo 12,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -5,0 prosenttia (12 kuukauden liukuva keskiarvo, huhtikuu 2023 - maaliskuu 2024). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -10,3 prosenttia.

Kauppatase oli maaliskuussa 831 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa 2024 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 1,6 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä pieneni teollisuuden koneiden ja laitteiden, metsäteollisuuden tuotteiden sekä metallien osalta edellisvuoteen verrattuna. Alijäämä suureni raakaöljyn ja öljyjalosteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kohdalla, mutta pieneni kuljetusvälineiden ja malmien ja metalliromun kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden maaliskuusta, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja voimakkaammin. Pisteluku oli maaliskuussa 98,7 ja edellisen vuoden maaliskuussa 100,1. Vaihtosuhde parani vuoden 2024 helmikuusta.

Neljän viikon satamalakolla, joka alkoi 11. maaliskuuta 2024, oli merkittävä vaikutus tavaroiden ulkomaankauppaan maaliskuussa. Sen lisäksi vertailukuukausi, maaliskuu 2023, oli poikkeuksellisen suuriarvoinen, kun helmikuun 2023 kahden viikon satamalakon loputtua ulkomaankaupan suma purettiin.

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2021 ─ 2024, maaliskuu 2024. Sisältö on selitetty tekstissä.

Poltto- ja voiteluaineiden tuonti kasvoi maaliskuussa

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski maaliskuussa 33,4 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo laski 44,7 prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo 36,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kulutustavaroiden viennin arvo laski 15,3 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 22,7 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 38,1 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 36,1 prosenttia ja investointitavaroiden tuonnin arvo 29,8 prosenttia maaliskuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 44,0 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 9,8 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 20,5 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 25,1 prosenttia.

Vienti suurimpiin kauppakumppanimaihin laski maaliskuussa

Viennin arvo EU-maihin laski 33,0 prosenttia ja viennin arvo EU:n ulkopuolelle 48,1 prosenttia maaliskuussa. Tuonti EU-maista väheni 26,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 29,3 prosenttia. Tammi-maaliskuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin laski 14,3 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 20,4 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 12,5 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 13,0 prosenttia. Maaliskuussa viennin arvo Saksaan väheni 44,1 prosenttia ja viennin arvo Ruotsiin 20,2 prosenttia. Vienti Kiinaan laski 65,0 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 36,2 prosenttia. Tuonti Kiinasta väheni 45,1 prosenttia ja tuonti Ruotsista 1,3 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 34,2 prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista 34,7 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Maaliskuu 2023 Maaliskuu 2024 Muutos % Tammi-maaliskuu 2023 Tammi-maaliskuu 2024 Muutos %
Vienti (fob) 7 740 4 716 -39,1 19 056 15 849 -16,8
Tuonti (cif) 7 677 5 547 -27,8 19 992 17 448 -12,7
Tase 63 -831   -937 -1 599  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Maaliskuu 2023 Maaliskuu 2024 Muutos %
2024:03/2024:02
Muutos %
2024:03/2023:03
Keskiarvo*
2023:04-2024:03
Muutos %
2023:04-2024:03/
2022:04-2023:03
Viennin volyymi-indeksi 116,7 73,8 -12,1 -36,8 94,0 -5,0
Tuonnin volyymi-indeksi 110,8 82,0 -8,5 -26,0 90,9 -10,3
Viennin yksikköarvoindeksi 138,4 133,7 0,8 -3,4 134,6 -6,2
Tuonnin yksikköarvoindeksi 138,3 135,5 0,6 -2,0 134,6 -8,7

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Kuparin viennin arvo nousi maaliskuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 36,4 prosenttia maaliskuussa. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 33,8 prosenttia maaliskuussa ja teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo 49,4 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 9,7 prosenttia, ja kuljetusvälineiden viennin arvo 38,5 prosenttia maaliskuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 32,9 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 43,8 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo laski 47,3 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 54,6 prosenttia maaliskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 49,3 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 66,2 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 56,6 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 58,2 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 33,5 prosenttia maaliskuussa. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 26,8 prosenttia maaliskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 39,6 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 2,3 prosenttia maaliskuussa. Muovien viennin arvo laski 30,5 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 33,6 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 46,5 prosenttia maaliskuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo lasi 57,7 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 35,5 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 17,5 prosenttia. Sinkin viennin arvo laski 53,0 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 70,4 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 22,0 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 20,1 prosenttia, ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 21,7 prosenttia edellisen vuoden maaliskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 58,4 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo laski 1,3 prosenttia.

Energiatuotteiden tuonnin arvo nousi maaliskuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden yhteenlaskettu tuonnin arvo nousi 11,4 prosenttia maaliskuussa. Sähkön tuonnin arvo nousi 16,0 prosenttia. Tuontihinnat laskivat, tuontimäärät nousivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 36,0 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 27,2 prosenttia maaliskuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 45,1 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 23,7 prosenttia. Henkilöautojen tuonti laski 53,5 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 26,2 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo laski 51,7 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 46,6 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 30,9 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 11,4 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo laski 18,3 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 19,9 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo laski 29,3 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 30,2 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo laski 19,0 prosenttia.


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.6.2024


Graafit
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-helmikuu 2023 ja 2024