Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto marraskuussa 2021

31.1.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi nousi 10,7 prosenttia ja tuonnin volyymi 12,6 prosenttia marraskuussa

Tuontihinnat nousivat 20,5 prosenttia, vientihinnat 19,3 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi marraskuussa 31,3 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,5 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 10,7 prosenttia ja vientihinnat 19,3 prosenttia vuoden 2020 marraskuusta. Tuonnin arvo nousi marraskuussa 33,5 prosenttia ja oli 7,0 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 20,5 prosenttia ja tuonnin volyymi 12,6 prosenttia vuoden 2020 marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 19,5 prosenttia ja tuonnin arvo 19,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli marraskuussa 428 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa 2021 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 3,7 miljardia euroa, mikä oli 370 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-marraskuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi hieman. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni kuljetusvälineiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden marraskuusta, koska tuontihinnat nousivat enemmän kuin vientihinnat. Pisteluku oli marraskuussa 96,8 ja edellisen vuoden marraskuussa 97,8. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2021 lokakuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi marraskuussa 8,1 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 42,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 112,5 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 7,5 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 6,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 19,9 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 43,5 prosenttia kasvua marraskuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 14,4 prosenttia vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo kasvoi 7,5 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 147,0 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 14,4 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 5,4 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 34,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 27,3 prosenttia marraskuussa. Tuonti EU-maista nousi 26,0 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 44,6 prosenttia marraskuussa. Tammi-marraskuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 20,3 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 18,4 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 17,0 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 21,9 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 23,8 prosenttia ja vienti Ruotsiin 39,9 prosenttia marraskuussa. Vienti Kiinaan laski 10,2 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 10,8 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 34,0 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 47,9 prosenttia ja vienti Venäjälle 14,1 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 32,3 prosenttia, tuonti Ruotsista 37,9 prosenttia ja tuonti Venäjältä 133,9 prosenttia marraskuussa. Tuonti Saksasta nousi 19,6 prosenttia, mutta tuonti Isosta-Britanniasta laski 3,6 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Marraskuu 2020 Marraskuu 2021 Muutos % Tammi-marraskuu 2020 Tammi-marraskuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 4 978 6 539 31,3 51 350 61 362 19,5
Tuonti (cif) 5 219 6 967 33,5 54 664 65 046 19,0
Tase -241 -428   -3 315 -3 685  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Marraskuu 2020 Marraskuu 2021 Muutos %
2021:11/2021:10
Muutos %
2021:11/2020:11
Keskiarvo*
2020:12-2021:11
Muutos %
2020:12-2021:11/
2019:12-2020:11
Viennin volyymi-indeksi 98,9 109,5 7,9 10,7 100,3 8,0
Tuonnin volyymi-indeksi 102,0 114,9 2,1 12,6 102,8 4,9
Viennin yksikköarvoindeksi 113,7 135,6 0,2 19,3 126,2 9,9
Tuonnin yksikköarvoindeksi 116,2 140,1 2,5 20,5 129,8 11,6

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Lähes kaikkien toimialojen viennin arvo kasvoi marraskuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 15,8 prosenttia marraskuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 11,3 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 15,5 prosenttia marraskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo kasvoi 10,8 prosenttia ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo 24,5 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 12,7 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo kasvoi 20,3 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo kasvoi 4,5 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 39,4 prosenttia marraskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 29,9 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 32,9 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 59,1 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 30,3 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 109,7 prosenttia marraskuussa. Sekä vientihinnat että –määrät kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 33,2 prosenttia marraskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 47,1 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 12,0 prosenttia marraskuussa. Muovien viennin arvo kasvoi 46,4 prosenttia ja lannoitteiden vienti 214,5 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 55,2 prosenttia marraskuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo kasvoi 77,2 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 37,4 prosenttia vientihintojen noustua merkittävästi. Muista metalleista kuparin viennin arvo kasvoi 47,9 prosenttia ja sinkin viennin arvo 11,6 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 20,9 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 24,1 prosenttia ja ei-monetaarisen kullan viennin arvo 54,0 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 5,0 prosenttia edeltävän vuoden marraskuusta. Kojeiden ja mittareiden viennin arvo laski 8,4 prosenttia edeltävän vuoden marraskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 16,3 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo moninkertaistui edeltävästä vuodesta hintojen merkittävän nousun myötä.

Sähkön ja öljyn hintojen nousi kasvatti tuonnin arvoa marraskuussa

-määrät kasvoivat. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 304,0 prosenttia marraskuussa tuontihintojen noustua kolminkertaisiksi. Myös sähkön tuontimäärät kasvoivat. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 19,5 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 20,2 prosenttia marraskuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti lisääntyi 1,5 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti kasvoi 17,4 prosenttia. Henkilöautojen tuonti laski 13,1 prosenttia marraskuussa.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 77,8 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti kasvoi 104,6 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 33,0 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti kasvoi 3,3 prosenttia ja elintarvikkeiden tuonnin arvo 16,0 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 10,2 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo kasvoi 4,5 prosenttia, mutta muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 11,5 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 10,5 prosenttia.


Tiedustelut:
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.2.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, marraskuu 2021
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, marraskuu 2020 ja 2021