Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto marraskuussa 2023

29.1.2024 9.00Tulli, tilastointi

Viennin volyymi nousi 4,8 prosenttia, tuonnin volyymi laski 9,0 prosenttia marraskuussa

Tuontihinnat laskivat 7,9 prosenttia, vientihinnat 3,0 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi marraskuussa 0,6 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 8,1 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 4,8 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 3,0 prosenttia vuoden 2022 marraskuusta. Tuonnin arvo laski marraskuussa 17,3 prosenttia ja oli 6,5 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 7,9 prosenttia, ja tuonnin volyymi väheni 9,0 prosenttia vuoden 2022 marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 6,1 prosenttia ja tuonnin arvo 17,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -3,5 prosenttia (12 kuukauden liukuva keskiarvo, joulukuu 2022 - marraskuu 2023). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -11,0 prosenttia.

Kauppatase oli marraskuussa 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen. Tammi-marraskuussa 2023 kauppataseen ylijäämää oli kertynyt 300 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä metallien osalta edellisvuoteen verrattuna. Sekä mekaanisen että kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden kaupan ylijäämä pieneni. Alijäämä suureni kuljetusvälineiden kohdalla, mutta pieneni malmien ja metalliromun, raakaöljyn ja öljyjalosteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani edellisen vuoden marraskuusta, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja voimakkaammin. Pisteluku oli marraskuussa 102,5 ja edellisen vuoden marraskuussa 97,3. Vaihtosuhde parani vuoden 2023 lokakuusta.

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2020 ─ 2023, marraskuu 2023

Kuljetusvälineiden vienti kasvoi marraskuussa

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski marraskuussa 5,7 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo väheni 21,3 prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo 25,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 32,8 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 17,7 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 63,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvoa nosti 1,9 miljardin euron arvoinen risteilyalustoimitus Yhdysvaltoihin.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 21,5 prosenttia ja investointitavaroiden tuonnin arvo 10,2 prosenttia marraskuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 7,4 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo väheni 33,7 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 2,2 prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo laski 11,5 prosenttia.

Vienti Yhdysvaltoihin nousi selvästi marraskuussa

Viennin arvo EU-maihin laski 4,8 prosenttia, mutta viennin arvo EU:n ulkopuolelle nousi 5,6 prosenttia marraskuussa. Tuonti EU-maista laski 16,4 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 18,5 prosenttia. Tammi-marraskuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin laski 5,4 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 7,0 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 12,6 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 23,7 prosenttia. Marraskuussa viennin arvo Saksaan väheni 4,2 prosenttia ja viennin arvo Ruotsiin 9,1 prosenttia. Vienti Kiinaan laski 20,8 prosenttia, mutta vienti Yhdysvaltoihin nousi 53,9 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 20,3 prosenttia, ja tuonti Ruotsista 29,3 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 7,4 prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista 14,6 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Marraskuu 2022 Marraskuu 2023 Muutos % Tammi-marraskuu 2022 Tammi-marraskuu 2023 Muutos %
Vienti (fob) 8 093 8 141 0,6 75 078 70 498 -6,1
Tuonti (cif) 7 816 6 465 -17,3 85 194 70 198 -17,6
Tase 277 1 676   -10 116 300  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Marraskuu 2022 Marraskuu 2023 Muutos %
2023:11/ 2023:10
Muutos %
2023:11/ 2022:11
Keskiarvo*
2022:12-2023:11
Muutos %
2022:12-2023:11/
2021:12-2022:11
Viennin volyymi-indeksi 117,0 122,7 27,0 4,8 97,8 -3,5
Tuonnin volyymi-indeksi 105,0 95,5 3,6 -9,0 93,7 -11,0
Viennin yksikköarvoindeksi 143,1 138,9 2,8 -3,0 137,0 -2,3
Tuonnin yksikköarvoindeksi 147,1 135,5 0,5 -7,9 136,9 -5,9

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Risteilyalusvienti Yhdysvaltoihin nosti viennin arvoa marraskuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 24,9 prosenttia marraskuussa. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi 0,5 prosenttia marraskuussa, mutta teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 11,4 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 14,1 prosenttia, ja kuljetusvälineiden viennin arvo 65,0 prosenttia marraskuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 14,6 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 21,4 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 1,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvoa nosti tilastoarvoltaan 1,9 miljardin euron arvoinen risteilyalustoimitus Yhdysvaltoihin.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 25,8 prosenttia marraskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 33,9 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 19,4 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 8,9 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 19,3 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 25,8 prosenttia marraskuussa. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 10,1 prosenttia marraskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo väheni 25,8 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 80,5 prosenttia marraskuussa. Muovien viennin arvo laski 17,9 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 52,6 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 9,9 prosenttia marraskuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 14,1 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo laski 2,8 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 64,3 prosenttia. Sinkin viennin arvo laski 21,1 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 16,3 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 9,8 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 17,8 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 24,2 prosenttia edellisen vuoden marraskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 52,1 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 7,1 prosenttia.

Sähkövirran tuonnin arvo jatkoi laskuaan marraskuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden yhteenlaskettu tuonnin arvo laski 4,7 prosenttia marraskuussa. Sähkön tuonnin arvo laski 77,9 prosenttia. Sekä tuontihinnat että -määrät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 20,9 prosenttia, ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo laski 9,3 prosenttia marraskuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 1,0 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 3,5 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 11,3 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 14,4 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo laski 15,0 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 16,8 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 18,7 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 1,2 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo laski 31,1 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo laski 1,9 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo laski 32,1 prosenttia, ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 15,0 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 7,3 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

28.2.2024


Graafit
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, marraskuu 2022 ja 2023