Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto syyskuussa 2022

30.11.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 11,6 prosenttia, tuonnin volyymi 6,2 prosenttia syyskuussa

Tuontihinnat nousivat 22,8 prosenttia, vientihinnat 22,5 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi syyskuussa 8,3 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 7,2 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 11,6 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 22,5 prosenttia vuoden 2021 syyskuusta. Tuonnin arvo nousi syyskuussa 14,9 prosenttia ja arvo oli 7,5 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 22,8 prosenttia, mutta tuonnin volyymi laski 6,2 prosenttia vuoden 2021 syyskuuhun verrattuna. Tammi-syyskuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 22,9 prosenttia ja tuonnin arvo 34,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli syyskuussa 327 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 9,4 miljardia euroa, mikä oli 6,6 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-syyskuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä laski, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden syyskuusta, koska tuontihinnat nousivat enemmän kuin vientihinnat. Pisteluku oli syyskuussa 96,2 ja edellisen vuoden syyskuussa 96,5. Vaihtosuhde parani vuoden 2022 elokuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi syyskuussa 20,6 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 15,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 16,6 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 24,7 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 28,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 47,3 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 7,0 prosenttia kasvua syyskuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 24,1 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 6,2 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 43,5 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 17,3 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 9,6 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 3,2 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,6 prosenttia syyskuussa. Tuonti EU-maista nousi 16,6 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 12,8 prosenttia syyskuussa. Tammi-syyskuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 27,1 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,6 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 24,0 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 49,2 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 0,1 prosenttia ja vienti Ruotsiin 14,2 prosenttia syyskuussa. Vienti Kiinaan nousi 2,0 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 3,0 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 56,1 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 37,7 prosenttia, mutta vienti Venäjälle laski 75,9 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 29,6 prosenttia ja tuonti Ruotsista 28,0 prosenttia, mutta tuonti Venäjältä laski 66,0 prosenttia syyskuussa. Tuonti Saksasta nousi 6,2 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 3,9 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Syyskuu 2021 Syyskuu 2022 Muutos % Tammi-syyskuu 2021 Tammi-syyskuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 6 621 7 174 8,3 48 751 59 892 22,9
Tuonti (cif) 6 525 7 500 14,9 51 568 69 279 34,3
Tase 96 -327   -2 817 -9 387  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Syyskuu 2021 Syyskuu 2022 Muutos %
2022:09/2022:08
Muutos %
2022:09/2021:09
Keskiarvo*
2021:10-2022:09
Muutos %
2021:10-2022:09/
2020:10-2021:09
Viennin volyymi-indeksi 116,4 102,9 8,2 -11,6 101,6 -2,4
Tuonnin volyymi-indeksi 106,0 99,5 -4,9 -6,2 106,0 5,2
Viennin yksikköarvoindeksi 118,8 145,5 -0,4 22,5 136,4 26,9
Tuonnin yksikköarvoindeksi 123,1 151,2 -0,9 22,8 141,8 28,6

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Energiatuotteiden, kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien viennin arvo kasvoi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 10,7 prosenttia syyskuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 1,6 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo säilyi viime vuoden tasolla syyskuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 40,4 prosenttia ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo 33,3 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo laski 55,6 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo laski 38,5 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 20,3 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 15,1 prosenttia syyskuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 26,1 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 31,9 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 20,0 prosenttia, mutta vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo nousi 35,9 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 16,2 prosenttia syyskuussa. Vientihinnat nousivat, mutta vientimäärät laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 20,9 prosenttia syyskuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 37,0 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 54,8 prosenttia syyskuussa. Muovien viennin arvo kasvoi 9,5 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 48,2 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 10,1 prosenttia syyskuussa vientihintojen noustua. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 4,6 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 39,5 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 33,8 prosenttia ja sinkin viennin arvo 22,0 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 138,7 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 14,9 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 28,4 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 57,7 prosenttia edeltävän vuoden syyskuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 42,5 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo kasvoi 43,6 prosenttia edeltävästä vuodesta hintojen merkittävän nousun myötä.

Energiatuotteiden ja lannoitteiden tuonnin arvo kasvoi syyskuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 31,1 prosenttia syyskuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 31,0 prosenttia syyskuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuontimäärät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 21,3 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 18,0 prosenttia syyskuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 10,5 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti laski 27,7 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 24,6 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 12,5 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kasvoi 8,4 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonti säilyi viime vuoden tasolla.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 14,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti nousi 13,8 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 20,7 prosenttia hintojen nopean nousun takia.

Elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 16,3 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo nousi 21,9 prosenttia ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo 6,6 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 9,0 prosenttia.


Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

30.12.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, syyskuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, elokuu 2021 ja 2022