Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto tammikuussa 2022

31.3.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi nousi 2,7 prosenttia, tuonnin volyymi 9,9 prosenttia tammikuussa

Tuontihinnat nousivat 27,4 prosenttia, vientihinnat 25,8 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi tammikuussa 29,2 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,7 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 2,7 prosenttia ja vientihinnat 25,8 prosenttia vuoden 2021 tammikuusta. Tuonnin arvo nousi tammikuussa 39,7 prosenttia ja oli 6,7 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 27,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 9,9 prosenttia vuoden 2021 tammikuuhun verrattuna.

Kauppatase oli tammikuussa 958 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun vuoden 2021 tammikuussa alijäämää kertyi 356 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden osalta tammikuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun, energiatuotteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni tammikuussa vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja enemmän. Pisteluku oli tammikuussa 95,7 ja viime vuonna 96,9. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2021 joulukuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi 17,3 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 29,8 prosenttia tammikuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo kasvoi 72,1 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 9,9 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 12,6 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 33,8 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 49,0 prosenttia kasvua tammikuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 30,6 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 12,2 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 91,6 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 16,0 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 8,7 prosenttia.

Viennin arvo EU-maihin nousi 32,7 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 24,8 prosenttia tammikuussa. Tuonnin arvo EU-maista nousi 33,8 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 47,5 prosenttia tammikuussa.

Vienti Saksaan nousi 19,0 prosenttia, vienti Ruotsiin 34,5 prosenttia ja vienti Kiinaan 12,4 prosenttia tammikuussa. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 9,6 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 28,1 prosenttia tammikuussa. Vienti Alankomaihin nousi 36,6 prosenttia ja vienti Venäjälle 41,4 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 49,1 prosenttia, tuonti Ruotsista 48,3 prosenttia ja tuonti Venäjältä 56,9 prosenttia tammikuussa. Tuonti Saksasta nousi 24,4 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 62,7 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Tammikuu 2021 Tammikuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 4 424 5 717 29,2
Tuonti (cif) 4 780 6 675 39,7
Tase -356 -958  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Tammikuu 2021 Tammikuu 2022 Muutos %
2022:01/2021:12
Muutos %
2022:01/2021:01
Keskiarvo*
2022:01-2022:01
Muutos %
2021:02-2022:01/
2020:02-2021:01
Viennin volyymi-indeksi 90,3 92,7 -23,5 2,7 104,9 5,6
Tuonnin volyymi-indeksi 90,6 99,5 -14,5 9,9 103,9 4,7
Viennin yksikköarvoindeksi 102,3 128,7 1,8 25,8 116,1 16,3
Tuonnin yksikköarvoindeksi 105,6 134,5 3,1 27,4 119,9 19,9

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Energiatuotteiden viennin arvo nousi, myös metallien viennin arvo kasvoi jyrkästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 19,8 prosenttia tammikuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo nousi 19,0 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 22,9 prosenttia tammikuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 3,3 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 16,1 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 35,0 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 29,6 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo nousi 38,0 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 55,8 prosenttia tammikuussa sekä vientihintojen että –määrien nousun vuoksi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 39,1 prosenttia tammikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 51,6 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo laski 7,8 prosenttia. Muovien viennin arvo kasvoi 42,0 prosenttia ja lannoitteiden vienti 189,3 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 20,4 prosenttia tammikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 11,3 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 19,3 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 34,2 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 39,2 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 52,7 prosenttia tammikuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo kasvoi 71,1 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 34,3 prosenttia vientihintojen noustua. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 59,6 prosenttia, mutta sinkin viennin arvo laski 10,8 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 24,9 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 26,6 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo nousi 6,8 prosenttia, kojeiden ja mittareiden viennin arvo 8,2 prosenttia vuoden 2021 tammikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 0,8 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo laski tammikuussa 21,0 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo moninkertaistui vuoden 2021 tammikuusta

Sähkön tuonnin arvon kasvu jatkui jyrkkänä tammikuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 68,1 prosenttia tammikuussa. Tuontihinnat nousivat, tuontimäärät laskivat. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 137,6 prosenttia tammikuussa sekä tuontihintojen että -määrien noustua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 28,4 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 28,8 prosenttia tammikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti nousi 3,2 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 75,1 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti kasvoi 93,4 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 48,4 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti suureni 21,0 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo kasvoi 140,7 prosenttia hintojen nousun takia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 14,9 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 32,3 prosenttia. Vaatteiden tuonnin arvo laski 12,1 prosenttia, mutta muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo nousi 7,4 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti nousi 11,4 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.4.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019-2022, tammikuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammikuu 2021 ja 2022