Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto toukokuussa 2022

29.7.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 1,5 prosenttia ja tuonnin volyymi nousi 10,4 prosenttia toukokuussa

Tuontihinnat nousivat 33,5 prosenttia, vientihinnat 32,7 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo nousi toukokuussa 30,8 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 6,9 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 1,5 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 32,7 prosenttia vuoden 2021 toukokuusta. Tuonnin arvo nousi toukokuussa 47,2 prosenttia ja oli 8,1 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 33,5 prosenttia ja tuonnin volyymi 10,4 prosenttia vuoden 2021 toukokuuhun verrattuna. Tammi-toukokuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 24,5 prosenttia ja tuonnin arvo 37,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli toukokuussa 1,2 miljardia euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa 2022 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 5,7 miljardia euroa, mikä oli 4,0 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden osalta tammi-toukokuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä laski, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi. Alijäämä suureni energiatuotteiden, malmien ja metalliromun sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni kuljetusvälineiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden toukokuusta, koska tuontihinnat nousivat enemmän kuin vientihinnat. Pisteluku oli toukokuussa 96,9 ja edellisen vuoden toukokuussa 97,5. Vaihtosuhde parani vuoden 2022 huhtikuusta.

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo kasvoi toukokuussa 2,2 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 26,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo nousi 355,8 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo kasvoi 22,2 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 29,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo nousi 48,6 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 37,1 prosenttia kasvua toukokuussa, ja investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 24,3 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo nousi 29,2 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 293,5 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo kasvoi 26,5 prosenttia ja kulutustavaroiden tuonnin arvo 10,1 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 39,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 20,9 prosenttia toukokuussa. Tuonti EU-maista nousi 29,3 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 75,2 prosenttia toukokuussa. Tammi-toukokuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin kasvoi 31,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,8 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 24,9 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 57,1 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 40,5 prosenttia ja vienti Ruotsiin 39,8 prosenttia toukokuussa. Vienti Kiinaan laski 10,9 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 95,0 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 81,3 prosenttia. Vienti Alankomaihin nousi 85,6 prosenttia, mutta vienti Venäjälle laski 44,6 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 49,0 prosenttia, tuonti Ruotsista 40,8 prosenttia ja tuonti Venäjältä 12,8 prosenttia toukokuussa. Tuonti Saksasta nousi 25,3 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 61,4 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Toukokuu 2021 Toukokuu 2022 Muutos % Tammi-toukokuu 2021 Tammi-toukokuu 2022 Muutos %
Vienti (fob) 5 303 6 939 30,8 25 718 32 012 24,5
Tuonti (cif) 5 531 8 141 47,2 27 327 37 665 37,8
Tase -228 -1 203   -1 609 -5 653  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Toukokuu 2021 Toukokuu 2022 Muutos %
2022:05/2022:04
Muutos %
2022:05/2021:05
Keskiarvo*
2021:06-2022:05
Muutos %
2021:06-2022:05/
2020:06-2021:05
Viennin volyymi-indeksi 100,6 99,1 1,9 -1,5 103,5 1,5
Tuonnin volyymi-indeksi 98,1 108,3 7,5 10,4 105,5 5,5
Viennin yksikköarvoindeksi 110,1 146,1 3,5 32,7 126,1 23,1
Tuonnin yksikköarvoindeksi 113,0 150,8 0,6 33,5 131,1 25,9

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Energiatuotteiden, kemikaalien, metallien ja malmien viennin arvo kasvoi jyrkästi

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 7,4 prosenttia toukokuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 13,9 prosenttia, mutta teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo nousi 15,2 prosenttia toukokuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo väheni 21,1 prosenttia, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi 9,6 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 49,9 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo kasvoi 136,1 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo laski 14,0 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 10,2 prosenttia toukokuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 13,1 prosenttia, mutta paperimassan viennin arvo laski 28,5 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 35,8 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 29,0 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo nousi 454,0 prosenttia toukokuussa. Sekä vientihinnat että vientimäärät nousivat edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 44,4 prosenttia toukokuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 116,3 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 14,6 prosenttia toukokuussa. Muovien viennin arvo kasvoi 18,0 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 117,4 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 36,0 prosenttia toukokuussa vientihintojen noustua. Raudan ja teräksen viennin arvo kasvoi 54,6 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 16,8 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo laski 19,8 prosenttia, mutta sinkin viennin arvo nousi 37,9 prosenttia. Nikkelin viennin arvo nousi 48,0 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo kasvoi 7,7 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi 27,8 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 24,4 prosenttia edeltävän vuoden toukokuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 34,5 prosenttia. Sähkövirran viennin arvo kasvoi 110,3 prosenttia edeltävästä vuodesta hintojen merkittävän nousun myötä.

Energiatuotteiden ja lannoitteiden tuonnin arvo kasvoi selvästi toukokuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo nousi 349,1 prosenttia toukokuussa. Sekä tuontihinnat että -määrät nousivat. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 118,9 prosenttia toukokuussa tuontihintojen noustua. Sähkön tuontimäärät laskivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 37,0 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 12,9 prosenttia toukokuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti nousi 26,1 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti nousi 41,0 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 3,3 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 67,9 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo kasvoi 96,2 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 24,1 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 26,5 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti laski 0,4 prosenttia, mutta elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 29,0 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo nousi 138,1 prosenttia hintojen nopean nousun takia, tuontimäärät laskivat.

Vaatteiden tuonnin arvo laski 6,4 prosenttia, mutta muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo nousi 11,5 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo nousi 5,3 prosenttia.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.8.2022


Graafit
Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2019 ─ 2022, toukokuu 2022
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, toukokuu 2021 ja 2022