Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto joulukuussa 2021

7.2.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo nousi 18,2 prosenttia joulukuussa

Viennin arvo kasvoi lähes kaikissa päätavararyhmissä

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 7,2 miljardia euroa joulukuussa. Viennin arvo oli 18,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 joulukuussa, jolloin viennin arvo nousi 7,7 prosenttia. Tuonti nousi vuoden 2021 joulukuussa 47,8 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 7,5 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 3,5 prosenttia. Tammi-joulukuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 19,4 prosenttia ja tuonnin arvo 21,5 prosenttia vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli joulukuussa 345 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-joulukuussa alijäämää kertyi 4,1 miljardia euroa. Vuoden 2020 joulukuussa kauppatase oli 986 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta saman vuoden tammi-joulukuussa 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien viennin arvo nousi joulukuussa. Puutavaran viennin arvoon tilastoitiin 49 prosenttia kasvua joulukuussa. Paperin ja pahvin vienti nousi 17 prosenttia ja paperimassan vienti 47 prosenttia vuoden 2020 joulukuusta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi kymmenen prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden vienti 23 prosenttia. Energiatuotteiden viennin arvo kohosi 19 prosenttia. Myös muiden kemianteollisuuden tuotteiden ja metallien viennin arvoon tilastoitiin kasvua. Viennin arvoa nosti joulukuussa Italiaan toimitettu risteilyalus, jonka tilastoarvoksi kirjattiin 952 miljoonaa euroa. Myös vuoden 2020 joulukuulle tilastoitiin vastaavan suuruinen risteilyalusvienti.

Energiatuotteiden tuonnin arvo kasvoi 126 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo laski kolme prosenttia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 30 prosenttia. Jyrkkää tuonin arvon kasvua tilastoitiin myös metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuontiin. Malmien tuonnin arvo nousi 70 prosenttia. Tuonnin arvoa nostivat myös alustuonnit Etelä-Koreasta ja Kiinasta, joiden tilastoarvoksi kirjattiin yhteensä 287 miljoonaa euroa.

Vienti EU-maihin kasvoi joulukuussa ennakkotietojen mukaan 55,1 prosenttia ja tuonti EU:sta 32,4 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle laski 14,8 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta nousi 71,9 prosenttia. Tammi-joulukuussa 2021 vienti EU-maihin nousi 23,6 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14,4 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista suureni 18,4 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 26,1 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 17,9 prosenttia, vienti Ruotsiin 23,6 prosenttia ja vienti Venäjälle 36,1 prosenttia joulukuussa. Vienti Kiinaan nousi 10,7 prosenttia. Vienti Alankomaihin kasvoi 17,7 prosenttia, mutta vienti Yhdysvaltoihin laski 62,5 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan laski 16,3 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 20,7 prosenttia ja tuonti Alankomaista 50,7 prosenttia joulukuussa. Tuonti Ruotsista kasvoi 69,1 prosenttia ja tuonti Venäjältä 104,5 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 83,9 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Ennakkotilasto sisältää ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta kokonaistasolla. Tarkentuneet tiedot viennistä ja tuonnista sekä maa- ja tavarakohtaiset tiedot julkaistaan kuun lopussa ulkomaankaupan kuukausitilastossa.


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan ennakkotilasto
Seuraava julkistus

8.3.2022


Graafit
Kuvio 1. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2019-2021
Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2019-2021
Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2019-2021
Kuvio 4. Vienti 2019-2021 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)
Kuvio 5. Tuonti 2019-2021 (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi)