Hyppää sisältöön
SVT

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto tammikuussa 2024

28.3.2024 9.00Viennin volyymi laski 1,3 prosenttia, tuonnin volyymi 6,5 prosenttia tammikuussa

Tuontihinnat laskivat 4,1 prosenttia, vientihinnat 6,4 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo laski tammikuussa 8,5 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,8 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 1,3 prosenttia, ja vientihinnat laskivat 6,4 prosenttia vuoden 2023 tammikuusta. Tuonnin arvo laski tammikuussa 11,3 prosenttia ja oli 5,9 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 4,1 prosenttia, ja tuonnin volyymi väheni 6,5 prosenttia vuoden 2023 tammikuuhun verrattuna. Viennin volyymin viimeisimmän 12 kuukauden muutos oli -2,8 prosenttia (12 kuukauden liukuva keskiarvo, helmikuu 2023 - tammikuu 2024). Tuonnin volyymin vastaava muutos oli -10,6 prosenttia.

Kauppatase oli tammikuussa 122 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metallien osalta edellisvuoteen verrattuna. Sekä mekaanisen että kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni. Alijäämä suureni kuljetusvälineiden ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden kohdalla, mutta pieneni malmien ja metalliromun sekä raakaöljyn ja öljyjalosteiden kaupassa.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni edellisen vuoden tammikuusta, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja vähemmän. Pisteluku oli tammikuussa 97,6 ja edellisen vuoden tammikuussa 99,9. Vaihtosuhde heikkeni myös vuoden 2023 joulukuusta.

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2021 ─ 2024, tammikuu 2024

Kulutustavaroiden vienti kasvoi tammikuussa

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo laski tammikuussa 6,4 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo väheni 8,8 prosenttia ja poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo 22,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 18,4 prosenttia ja elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo 7,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo laski 25,3 prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti laski 19,4 prosenttia ja investointitavaroiden tuonnin arvo 6,0 prosenttia tammikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 2,8 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo väheni 18,7 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 7,0 prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo laski 7,8 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi tammikuussa

Viennin arvo EU-maihin laski 7,1 prosenttia ja viennin arvo EU:n ulkopuolelle 10,3 prosenttia tammikuussa. Tuonti EU-maista laski 6,0 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 18,0 prosenttia. Tammikuussa viennin arvo Saksaan nousi 3,3 prosenttia, mutta viennin arvo Ruotsiin laski 5,1 prosenttia. Vienti Kiinaan laski 12,7 prosenttia, mutta vienti Yhdysvaltoihin nousi 7,1 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 29,0 prosenttia, ja tuonti Ruotsista 6,4 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 4,6 prosenttia, mutta tuonti Yhdysvalloista laski 4,7 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Tammikuu 2023 Tammikuu 2024 Muutos %
Vienti (fob) 6 306 5 773 -8,5
Tuonti (cif) 6 645 5 895 -11,3
Tase -340 -122  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2020=100)

Indeksi Tammikuu 2023 Tammikuu 2024 Muutos %
2024:01/2023:12
Muutos %
2024:01/2023:01
Keskiarvo*
2023:02-2024:01
Muutos %
2023:02-2024:01/
2022:02-2023:01
Viennin volyymi-indeksi 93,3 92,1 3,4 -1,3 96,8 -2,8
Tuonnin volyymi-indeksi 93,9 87,8 -2,5 -6,5 92,5 -10,6
Viennin yksikköarvoindeksi 140,1 131,2 -1,4 -6,4 135,6 -4,8
Tuonnin yksikköarvoindeksi 140,2 134,5 -0,7 -4,1 135,5 -8,0

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo laski tammikuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä laski 13,7 prosenttia tammikuussa. Teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo laski 0,4 prosenttia tammikuussa, ja teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 9,2 prosenttia. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 12,0 prosenttia, ja kuljetusvälineiden viennin arvo 38,8 prosenttia tammikuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 8,1 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 2,5 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo laski 10,1 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 13,6 prosenttia tammikuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 9,0 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 20,7 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 19,8 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 11,8 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 18,2 prosenttia tammikuussa. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo laski 2,3 prosenttia tammikuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo nousi 9,8 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 33,3 prosenttia tammikuussa. Muovien viennin arvo laski 14,3 prosenttia ja lannoitteiden viennin arvo 34,4 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 7,5 prosenttia tammikuussa. Raudan ja teräksen viennin arvo laski 13,9 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo nousi 2,4 prosenttia. Muista metalleista kuparin viennin arvo nousi 66,2 prosenttia. Sinkin viennin arvo laski 16,2 prosenttia ja nikkelin viennin arvo 42,5 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 2,7 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo nousi 7,8 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 2,3 prosenttia edellisen vuoden tammikuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo nousi 10,4 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo laski 6,4 prosenttia.

Sähkövirran tuonnin arvo nousi tammikuussa

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden yhteenlaskettu tuonnin arvo laski 18,8 prosenttia tammikuussa. Sähkön tuonnin arvo nousi 34,5 prosenttia. Sekä tuontihinnat että -määrät nousivat.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski 8,2 prosenttia, ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo laski 3,6 prosenttia tammikuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo laski 1,7 prosenttia. Moottoriajoneuvojen alustojen ja osien tuonti nousi 35,3 prosenttia. Henkilöautojen tuonti nousi 1,2 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo laski kokonaisuudessaan 18,9 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonnin arvo laski 34,6 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuonnin arvo laski 19,4 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua 15,5 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti nousi 4,7 prosenttia. Lannoitteiden tuonnin arvo laski 50,1 prosenttia.

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 5,6 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo laski 22,2 prosenttia, ja muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 15,7 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo laski 2,5 prosenttia.


Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

29.4.2024


Graafit
Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammikuu 2023 ja 2024