Hoppa till innehåll
SVT

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2024

28.3.2024 9.00Både exportvolymen och importvolymen minskade i januari

Värdet på Finlands export av varor minskade med 8,5 procent i januari jämfört med samma månad föregående år enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,8 miljarder euro. Exportvolymen minskade med 1,3 procent och exportpriserna sjönk med 6,4 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Värdet på importen minskade med 11,3 procent i januari till 5,9 miljarder euro. Importpriserna sjönk med 4,1 procent och importvolymen minskade med 6,5 procent jämfört med januari förra året. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -2,8 procent (12-månaders glidande medelvärde februari 2023 - januari 2024). Importens motsvarande volymändring var -10,6 procent.

I januari 2024 visade handelsbalansen ett underskott på 122 miljoner euro. Det sammanlagda överskottet i handelsbalans per varugrupp för metaller och metallprodukter ökade jämfört med januari föregående år. Överskottet i både mekaniska och kemiska skogsindustrins produkter och gällande industrimaskiner och utrustning minskade. Underskottet ökade i handeln med transportmedel samt elektriska maskiner och utrustning. Underskottet minskade i handeln med råolja och raffinerade petroleumprodukter samt malmer.

Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades utrikeshandelns bytesförhållande i januari jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,6 då det i januari föregående år låg på 99,9. Bytesförhållandet försämrades också från december 2023.

Figur 1. Finlands export och import 2021 ─ 2024, januari 2024

Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade i januari

Värdet på exporten av investeringsvaror minskade med 6,4 procent i januari jämfört med samma period året innan. Exportvärdet gällande industrins insatsvaror sjönk med 8,8 procent. Värdet på exporten av driv- och smörjmedel gick ned med 22,9 procent. Värdet på exporten av konsumtionsvaror ökade med 18,4 procent och exporten av livsmedel och drycker med 7,8 procent. Värdet på exporten av transportmedel och delar minskade med 25,3 procent.

Importen av industrins insatsvaror minskade med 19,4 procent och importen av investeringsvaror med 6,0 procent i januari. Importen av transportmedel minskade med 2,8 procent. Värdet på importen av driv- och smörjmedel sjönk med 18,7 procent. Importvärdet av konsumtionsvaror gick ned med 7,8 procent men importvärdet på livsmedel och drycker ökade med 7,0 procent i januari.

Både internhandeln och externhandeln sjönk i januari

Värdet på exporten till EU-länderna minskade med 7,1 procent och exporten till länder utanför EU med 10,3 procent i januari. Importen från EU-länderna minskade med 6,0 procent och importen från länder utanför EU med 18,0 procent.

 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Januari 2023 Januari 2024 Förändring %
Export (fob) 6 306 5 773 -8,5
Import (cif) 6 645 5 895 -11,3
Balans -340 -122  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2020=100)

Index Januari 2023 Januari 2024 Förändring %
2024:01/2023:12
Förändring %
2024:01/2023:01
Medeltal*
2023:02-2024:01
Förändring %
2023:02-2024:01/
2022:02-2023:01
Volymindex för export 93,3 92,1 3,4 -1,3 96,8 -2,8
Volymindex för import 93,9 87,8 -2,5 -6,5 92,5 -10,6
Enhetsvärdeindex för export 140,1 131,2 -1,4 -6,4 135,6 -4,8
Enhetsvärdeindex för import 140,2 134,5 -0,7 -4,1 135,5 -8,0

* Tolv månaders glidande medelvärde


Ämnesord
Finlands officiella statistik (FOS) Månadsstatistik om utrikeshandel
Nästä släpp

29.4.2024


Grafer
Figur 2. Handelsbalans i kombinerade SITC-klassificerade varugrupper, januari 2023 och 2024