Hyppää sisältöön

Tullin asiakastyytyväisyyskysely Intrastat-ilmoittajille 2023 – tulokset

Julkaisuajankohta 19.3.2024 13.00
Tiedote

Tulli lähetti 29.11.2023 asiakastyytyväisyyskyselyn 4183 Intrastat-asiakkaalle, joista 1181 vastasi. (Kysely suljettiin 20.12.2023). Vastausprosentti oli 28,2 %. Lämmin kiitos kaikille vastaajille. Vastausten ja kommenttien perusteella pyrimme kehittämään palvelujamme.

Kyselyllä selvitettiin ilmoitustapoja ja kuinka tyytyväisiä niihin ollaan. Selvitimme myös tyytyväisyyttä Tullin ohjeistukseen verkkosivuilla, Intrastat-ilmoittamisen asiakastukeen puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi kysyimme, miten asiakaskokemustavoite toteutuu tällä hetkellä. Arvosteluasteikko oli 1-5.

Kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2021. Asiakaskokemustavoitteen toteutumista kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa, joten aiempia arvosanoja ei ole. Edellisen kyselyn arvosanat ovat suluissa.

Miten annat Intrastat-ilmoituksen?

Useimmat ilmoituksen antajat syöttävät tiedot Intrastat-ilmoituspalvelussa. Toiseksi eniten on tiedoston lähettäjiä ja sanomailmoittajia vähiten.

  n Prosentti
Tullin asiointipalvelussa verkkolomakkeella 735 62,2 %
Tullin asiointipalvelussa ladattavana Ascii- tai CSV-tiedostona 440 37,3 %
Suoran sanoma-asioinnin kautta 45 3,8 %

Kuinka tyytyväinen olet?

Kokonaistyytyväisyys sai arvosanan 4,0 (2021: 4,1). Käytettyyn ilmoitustapaan ollaan tyytyväisiä (arvosana 4,1, 2021: 4,1). Samoin Intrastat-ohjeistukseen Tullin verkkosivuilla (arvosana 3,9, 2021: 4,0). Intrastat-ilmoittamisen asiakastukeen sähköpostitse ollaan hieman tyytyväisempiä (arvosana 4,0, 2021: 4,1) kuin puhelimitse (arvosana 3,9, 2021: 4,0).

Kokonaistyytyväisyys sai arvosanan 4,0 (2021: 4,1)

1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = melko tyytyväinen, 4 = tyytyväinen, 5 =erittäin tyytyväinen

Miten asiakaskokemustavoiteemme toteutuu tällä hetkellä?

Asiakaskokemustavoite toteutuu tällä hetkellä hyvin.

  1 = erittäin huonosti 2 = huonosti 3 = melko hyvin 4 = hyvin 5 = erittäin hyvin Keskiarvo
Asiointini hoituu kerralla oikein 0,9 % 2,7 % 14,3 % 42,2 % 39,9 % 4,2
Tunnen luottamusta Intrastat-asioinnissani 1,0 % 2,8 % 15,4 % 41,4 % 39,4 % 4,2
Tulli on puolellani, kuuntelee ja haluaa auttaa minua 1,7 % 2,9 % 20,8 % 40,5 % 34,1 % 4,0
Yhteensä 1,2 % 2,8 % 16,8 % 41,4 % 37,8 % 4,1

Saimme palautetta

Saimme 195 kommenttia. Saimme paljon positiivista palautetta esim. kiitosta hyvin toimivasta ilmoituspalvelusta. Sujuvaa ja ystävällistä asiakaspalveluakin kehuttiin. Saimme myös palautteita, joiden lähettäjiin olisimme toivoneet voivamme ottaa yhteyttä. Koska vastauksia ei pysty kohdistamaan lähettäjiin listasimme aiheittain ilmoittajia askarruttavia asioita ja vastaamme niihin nyt.

Intrastat-ilmoitusvelvollisuus

1. Täytyykö Intrastat-ilmoituksia tehdä joka vuosi, jos yrityksellä on vain muutamia EU-ostoja tai EU-myyntejä vuoden aikana?

Tulli seuraa tiedonantovelvollisten yritysten yhteisökauppaa alv- ja tilastotietojen perusteella. Jos yrityksen vuosittainen vienti tai tuonti jää alle kynnysarvon, Intrastat-tiedonantovelvollisuus päättyy kyseisestä suunnasta. Tulli ilmoittaa tästä kirjeitse keväällä edellisvuoden tietojen perusteella.

Yritykselle, jolla on vain yksi merkittävä yhteisöhankinta tai –myynti ilman muuta yhteisökauppaa, voidaan myöntää poikkeuksellisesti vain yhden kuukauden kestävä tiedonantovelvollisuus. Tällaisessa tapauksessa ole yhteydessä Intrastat-asiakaspalveluun intrastat[at]tulli.fi.

2. Milloin tuonti-ilmoitusten antamisen voisi lopettaa, jos vienti-ilmoituksista saadaan korvaavat tiedot?

Suomen Tullin tavoitteena on muutaman vuoden siirtymäaikana lopettaa pääosin EU-sisäkaupan tuonnin Intrastat-ilmoittaminen yrityskohtaisesti, kun muilta mailta vastaanotettu mikrodata korvaa sen. Lisätietoa Intrastatin modernisoinnista.

Tulli ilmoittaa Intrastat-ilmoitusvelvollisuuden päättymisestä kirjeitse.

Jättöaika

1. Voiko Intrastat-ilmoittamisen jättöaikaa pidentää?

Jättöaikaa ei voi pidentää, jotta me pystymme tuottamaan Suomen ulkomaankauppatilastot aikarajojen puitteissa. Ennakkotilasto julkaistaan n. 40 vrk ja yksityiskohtaiset tilastotiedot n. 8 viikon kuluttua tilastokuukauden päättymisestä.

Yritys voi antaa yhden tai useamman ilmoituksen samalle tilastojaksolle. Jos jotain jää puuttumaan aiemmin annetusta ilmoituksesta, tehdään uusi ilmoitus vain puuttuvista tavaroista.

Ohjeet

1. Voisiko verkkosivuille saada enemmän esimerkkejä?

Lisäämme esimerkkejä Intrastat-ohjeisiin sen mukaan, kun niille on tarvetta. Voitte olla yhteydessä meihin, jos toivotte että lisäämme jonkin hyödyllisen esimerkkitapauksen Intrastat-sivuille.

Reklamaatio/kirjautuminen

1. Näkeekö Tulli Suomi.fi- tunnistautumisen kautta, kuka on antanut Intrastat-ilmoituksen ja ohjautuuko mahdollinen tilastokysely tälle henkilölle?

Suomi.fi-tunnistautumistiedot eivät näy meille.

Lähetämme tilastokyselyn ensisijaisesti sähköpostitse ilmoituksen antajalle edellyttäen, että meillä on rekisterissämme henkilön sähköpostiosoite. Jos yhteystietoja ei löydy, lähetämme kyselyn postitse. Jotta yhteydenpito olisi sujuvaa on tärkeää, että yritykset huolehtivat Intrastat-yhteyshenkilöiden tietojen ajan tasaisuudesta. Muutoksista kannattaa ilmoittaa intrastat[at]tulli.fi.

Kun lähetät Tullille henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, suosittelemme käyttämään turvallisuuden vuoksi turvasähköpostia. Katso ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Intrastat-ilmoituspalvelu

1. Kuinka ilmoitettavan tiedonantovelvollisen yrityksen vaihtaminen onnistuu saman istunnon aikana ilman uloskirjautumista?

Kun kirjaudut Intrastat-ilmoituspalveluun Suomi.fi-tunnuksilla, näet kohdassa ”Asioi yrityksen puolesta” kaikki ne yritykset, joiden puolesta voit asioida. Valitse tässä kohdassa kaikki yritykset, joiden puolesta haluat asioida saman istunnon aikana. Voit asioida saman istunnon aikana vain niiden yritysten puolesta, jotka olet valinnut.

Tämän jälkeen pitää valita asiointirooli. Valitse se yritys, jonka puolesta haluat hoitaa asioita ensimmäiseksi, ja valitse jatka. Intrastat-ilmoituspalvelun oikeaan ylänurkkaan ilmestyy valinta ”Vaihda asiointirooli” kohdan ”Kirjaudu ulos” alapuolelle. Klikkaamalla kohtaa ”Vaihda asiointirooli” voit vaihtaa yrityksen, jonka asioita hoidat.

2. Pystyykö vanhan ilmoituksen kopioimaan uuden ilmoituksen pohjaksi ja muuttaa siihen vain paino- ja arvotiedot?

Vanhan ilmoituksen voi kopioida. Palvelussa voit kopioida uudelle ilmoitukselle joko nimikkeet ilman arvoa ja paljouksia tai nimikkeet arvoilla ja paljouksilla. Lisätietoa Intrastat-ilmoituspalvelun käyttöohjeissa.

Sähköinen lomake

1. Samassa ilmoituksessa toistuu esim. määrämaa ja kauppakumppanin alv-numero. Kuinka tiedot saa kopioitua seuraavalle nimikeriville?

Saat nastan avulla tiedon pysymään samana seuraavia nimikerivejä syötettäessä. Nasta on valkoinen, kun tietoja ei ole kiinnitetty. Nasta on tummennettu, kun tiedot on kiinnitetty.

2. Miksi palvelu ei hyväksy pieniä kirjaimia alv-numerossa?

Arvonlisäverotunnisteen kaksi ensimmäistä merkkiä muodostavat maakoodin, jotka ovat aina isoja kirjaimia. Alv-numero on määritelty EU-komission mukaan. Palvelu hyväksyy alv-numeron osalta ainoastaan isot kirjaimet.

Ascii- ja CSV-tiedosto

1. Miten voin ladata CSV- tai ASCII-tiedoston ilmoituspalveluun?

Ohje tiedoston lähettämiseen on sivulla Intrastat-ilmoituspalvelu. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Intrastat palvelupuhelimeen, puh. 0295 52334 tai lähettää meille sähköpostia osoitteeseen intrastat[at]tulli.fi.

2. Voisiko ladattavan tiedoston nimikemäärää lisätä?

Jotta palvelun teho pystytään takaamaan, ilmoitusten koko voi olla korkeintaan 3000 nimikeriviä.

3. Lataamassani tiedostossa on virhe. Voisiko virheilmoitusta parantaa, jotta tiedän mistä virheestä on kyse?

Teemme parhaamme, jotta palvelu olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Jos yrität lähettää tiedostoa ja saat palvelinvirheilmoituksen, kannattaa tarkistaa tiedoston otsikkorivi. Otsikkorivissä tulee kaikkien tarvittavien tietojen olla oikeassa muodossa. Etenkin tilastojakso kannattaa tarkistaa, että se on oikeassa muodossa VVVVKK.

4. Miksi tiedostossa pitää olla sekä viennin määrämaa, että kauppakumppanin alv-numero?

Määrämaalla ilmoitetaan minne tavara on menossa ja kauppakumppanilla ilmoitetaan vastaanottaja. Poikkeustapauksissa maakoodi ja kauppakumppani eroavat toisistaan ja tämän vuoksi molemmat tiedot ovat tärkeitä ja ne tulee ilmoittaa.

5. Voisiko valmistuvassa ilmoituksessa näkyä liiketoimen luonne ja kuljetusmuoto ennen lähettämistä?

Palvelu ei tällä hetkellä pysty näyttämään kaikkia ilmoituksen tietoja kootusti näytöllä. Saat tiedot halutessasi näkyviin Tulosta-painikkeen avulla.

CN8-nimike

1. Voisiko nettisivuillenne rakentaa linkkiä eri nimikekoodistojen välille? Tämä helpottaisi nimikkeiden löytämistä.

CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature) pohjautuu harmonisoidun järjestelmän nimikkeistöön, eli HS-nimikkeistöön. CN-nimikkeistö (kahdeksan numeroa) on tarkempi versio HS-nimikkeistöstä (kuusi numeroa). Tämä tarkoittaa, että kuusinumeroinen HS-nimike vastaa suoraan CN-nimikkeen kuutta ensimmäistä numeroa.

Tullin sivulla SITC-tavaraluokitus on CN-nimikkeistön ja SITC-luokituksen välinen muunnosavain, ja sivulta CPA-tuoteluokittelu löytyy muunnosavain CN-nimikkeistön ja CPA-luokituksen välille.

2. Onko sanallista nimikehakua mahdollista parantaa?

Tämä ongelma on tiedossa, ja pyrimme kehittämään nimikkeenhakua käyttäjäystävällisemmäksi. Nimikkeen hakuun voi käyttää apuna myös tullinimikepalvelua Fintaric. Haku on mahdollista nimikekoodilla, sanalla tai sanan osalla.

Tilastotiedote