Hoppa till innehåll

Grupper av länder år 2023

EU

Europeiska unionen : AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT QR QV QY RO SE SI SK

Euro område: AT BE CY DE EE ES FR GR HR IE IT LT LU LV MT NL PT SI SK

Övriga Europa

Andra länder i Europa än EU-länder: AD AL BA BY CH FO GB GI IS LI MD ME MK NO QS QW QZ RU SM TR UA VA XI XK XS

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling: AT BE CH CZ DE DK ES FR GB XI GR HU IE IS IT LU NL NO PL PT QV SE SK TR JP KR CA US MX VI AU CC CX HM NF NZ

Externhandeln

Andra länder än EU-länder

Utvecklingsländer

Länderna utanför Europa med undantag av XC XL ZA IL JP CA US AU UM NZ