Hoppa till innehåll

Hamnstrejkernas inverkan på nedgången i värdet på utrikeshandeln med varor i mars 2024

Utgivningsdatum 8.5.2024 9.00 | Publicerad på svenska 8.5.2024 kl. 12.12
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter sjönk värdet på varuexporten med 12,1 procent och värdet på importen med 7,5 procent i mars 2024 jämfört med februari samma år

Hamnstrejken som inleddes den 11 mars 2024 och pågick i fyra veckor minskade avsevärt utrikeshandeln med varor. Året innan i februari 2023 pågick en kortare hamnstrejk i två veckor, och då hamnarna återupptog verksamheten kom mars 2023 att ha ett exceptionellt högt värde som jämförelsemånad i utrikeshandeln. Därför är nedgången i värdet på utrikeshandeln i mars 2024 exceptionellt stor i jämförelse med samma månad året innan. Den verkliga förändringen i utrikeshandeln i mars 2024 beskrivs denna gång bäst genom en jämförelse med februari 2024.

Enligt Tullens preliminära statistik över utrikeshandeln med varor uppgick värdet på Finlands varuexport i mars till 4,7 miljarder euro och värdet på importen till 5,5 miljarder euro. I mars sjönk värdet på exporten med 12,1 procent och värdet på importen med 7,5 procent jämfört med februari 2024. Enligt säsongsjusterade uppgifter sjönk exporten med 16,9 procent och importen med 13,3 jämfört med föregående månad. Antalet fartyg som besökte Finlands hamnar var 12,5 procent lägre i mars än året innan, och ännu i april var antalet 7,2 procent lägre än under motsvarande period året innan.

- Utrikeshandeln med varor var på nedgång redan i januari-februari 2024 före hamnstrejkerna som inleddes i mars. Hamnstrejkernas inverkan sträckte sig till mars och april, så en uppgång i exporten låter ännu vänta på sig. Volymen på Finlands varuexport var ifjol lägre än nivån år 1999, och år 2024 har den nedåtgående trenden tyvärr fortsatt, berättar statistikdirektör Olli-Pekka Penttilä.

Vid jämförelse av samma månad sjönk värdet på varuexporten med 39,1 procent och värdet på importen med 28,0 procent i mars 2024 jämfört med mars 2023, som var en jämförelsemånad med ett exceptionellt högt värde efter hamnstrejken 2023. Det sammanlagda värdet på exporten under det första kvartalet av 2024 sjönk med 16,8 procent och värdet på importen med 12,9 procent jämfört med motsvarande period år 2023.

Tullen, Statistik
Mera information:
Olli-Pekka Penttilä, tel. 040 332 18 62
olli-pekka.penttila@tulli.fi
Mediatiedote Statistikmeddelande