Hoppa till innehåll
SVT

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2023

8.1.2024 9.00Tullen, statistik

Exportpriserna sjönk 2,9 procent men exportvolymen ökade 4,4 procent i november enligt preliminära uppgifter

Värdet på Finlands export av varor ökade med 0,3 procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 8,1 miljarder euro. Exportens volym ökade med 4,4 procent jämfört med samma period året innan men exportpriserna sjönk med 2,9 procent.

Importens värde minskade med 17,8 procent i november jämfört med samma period året innan och importens värde var 6,4 miljarder euro. Importens volym minskade med 9,5 procent, och importpriserna sjönk med 7,9 procent.

Det sammanlagda värdet på exporten under januari-november minskade med 6,2 procent. Importens värde minskade under samma period med 17,7 procent. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -3,6 procent (12-månaders glidande medelvärde december 2022-november 2023). Importens motsvarande volymändring var -11,1 procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 1,7 miljarder euro i november. I januari-november var det sammanlagda överskottet 340 miljoner euro. I november 2022 hade handelsbalansen ett överskott på 277 miljoner euro och i januari-november samma år ett sammanlagt underskott på 10,1 miljarder euro.

Figur 1. Värdet av export och import samt handelsbalans månadsvis 2021-2023

Både internhandelns och externhandelns exportvolym ökade i november

Exportens värde till EU-länderna minskade med 5,3 procent men ökade till länder utanför EU med 5,4 procent i november jämfört med motsvarande månad året innan. Exportens volym till EU-länderna ökade med 2,7 procent och till länder utanför EU med 6,4 procent.

Räknat från början av året minskade det sammanlagda exportvärdet till EU-länderna med 5,5 procent, och till länder utanför EU med 7,0 procent. Exportens volym minskade med 2,6 procent till EU-länderna och med 4,8 procent till övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 2. Ändring av exportvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

Importens värde från EU-länderna minskade med 17,2 procent och från länder utanför EU med 18,6 procent i november. Importens volym från EU-länderna minskade med 9,5 procent och från länder utanför EU med 10,5 procent.

Räknat från början av året minskade det sammanlagda importvärdet från EU-länderna med 12,7 procent och från övriga länder med 23,8 procent. Importens volym minskade med 5,3 procent från EU-länderna och med 18,3 procent från övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 3. Ändring av importvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

I denna publikation om preliminär statistik finns under tabell 6 landspecifika uppgifter om exportens och importens värde och förändring i procent . Värdena i tabellen är preliminära och betydande ändringar är möjliga när statistiken kompletteras.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 1853
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.


Ämnesord
Finlands officiella statistik (FOS) Preliminär statistik om utrikeshandel
Nästä släpp

6.2.2024


Grafer
Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
Figur 5. Import 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)