Hoppa till innehåll

Värdet på varuexporten sjönk 6,9 procent år 2023, exportvolymen minskade 2,7 procent

Utgivningsdatum 6.2.2024 9.00 | Publicerad på svenska 6.2.2024 kl. 9.03
Pressmeddelande

Enligt Tullens preliminära uppgifter sjönk värdet av Finlands varuexport år 2023 med 6,9 procent. Exportvolymen minskade med 2,7 procent medan exportpriserna sjönk med 3,6 procent. Värdet på exporten uppgick till 76,21 miljarder euro. Värdet på importen gick ned med 17,6 procent jämfört med året innan. Importvolymen minskade 10,7 procent och importpriserna sjönk med 7,4 procent. Värdet på importen uppgick till 76,17 miljarder euro.

Handelsbalansen vände över till ett överskott, första gången på årsnivå sedan 2010. Handelsbalansen visade enligt preliminära uppgifter ett överskott på 45 miljoner euro år 2023. Handeln med EU-länderna var i underskott 1,0 miljarder euro, medan handeln med länderna utanför EU visade ett överskott på 1,1 miljarder euro. År 2022 visade handelsbalansen ett rekordstort underskott på 10,6 miljarder euro och år 2021 var underskottet 4,0 miljarder euro.

För utrikeshandeln med varor var även år 2023 ett rätt så svagt år. Exportvolymen, beräknat som 12 månaders glidande medelvärde, sjönk 2,7 procent, nedgången var dock mindre än året innan då den sjönk med 4,9 procent. Nedtrappningen av både export- och importpriserna minskade också betydligt värdet på utrikeshandeln med varor. Året innan hade både export- och importpriserna stigit med en fjärdedel. Nedgången i priserna på energiprodukter hade en betydande inverkan speciellt på de sjunkande importpriserna. Under år 2023 minskade även importvolymen, med 10,7 procent. Importvolymen steg ännu under år 2022, dock blygsamt (+0,8%). Importpriserna på livsmedel fortsatte att stiga även under 2023, men långsammare jämfört med året innan. Stegringen av importpriserna var runt 14 procent, föregående år steg priserna över 20 procent.

Exporten av maskiner och apparater ökade år 2023

Enligt preliminära uppgifter ökade värdet på exporten av maskiner och utrustning samt elektriska maskiner och apparater under år 2023, uppgången var sammanlagt 8,3 procent. Exporten av ett kryssningsfartyg till ett värde på 1,9 miljarder euro bidrog till ökningen av värdet på transportmedel markant. Exportvärdet av farmaceutiska produkter ökade även betydligt, 53,0 procent. Värdet på exporten av övriga kemiska industrins produkter minskade. Av skogsindustrins produkter, minskade exportvärdet mest på trävaror, 26,1 procent, papper och kartong gick ned med 18,2 procent och pappersmassa med 5,7 procent. Exportvärdet på energiprodukter samt metallindustrins produkter minskade under år 2023. Värdet på importen minskade i de flesta varugrupper. Importvärdet av energiprodukter sjönk enligt preliminära uppgifter med 38,9 procent och av metallindustrins produkter med nästan en fjärdedel. Importvärdet av industrins maskiner och apparater minskade med 12,9 procent och av elmaskiner och –apparater med 5,1 procent. Även den kemiska industrins importvärde gick ned.

Förenta Staterna största exportland

Förenta Staterna avancerade till vår största exporthandelspartner under år 2023, kryssningsfartygsexporten bidrog till detta. Landets andel av den totala varuexporten var 11,1 procent enligt de preliminära uppgifterna. Exportens värde steg med 8,3 procent. Exportvärdet till Sverige sjönk med 8,4 procent och landet var det näst största exportlandet med en andel på 10,7 procent. På tredje plats kom Tyskland, exporten steg med 3,1 procent och landets andel av den totala varuexporten var 10,5 procent. Nedgången i handeln med Ryssland fortsatte även under år 2023, landets andel av hela varuexporten var 0,9 procent.

Rysslands andel av den totala varuimporten föll till 1,7 procent under år 2023, då importens värde sjönk med 78,5 procent. Samtidigt steg Norge till fjärde största importland med en andel på 7,8 procent. Importens värde från Tyskland minskade med 8,8 procent och från Sverige med 25,2 procent. Dessa var de största importländerna. Importvärdet från Kina sjönk med 19,9 procent (andel 8,9%) och från Förenta Staterna med 1,7 procent (andel 5,4%).

Figur 1. Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor, indextal för import och export 2021-2023 månadsvis (2020=100). December 2023 har beräknats på basis av preliminär data.

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi
Mediatiedote Statistikmeddelande